Wilhelm Wilhelmsen er død

Skipsreder Wilhelm Wilhelmsen gikk ut av tiden lørdag, 82 år gammel.

DØD: Skipsreder Wilhelm Wilhelmsen døde brått lørdag, 82 år gammel. Foto: Iván Kverme
Shipping

– Den forretningsmessige uenigheten innad i familien er akkurat nå uvesentlig. I denne situasjonen er vi opptatt av Wilhelms nærmeste familie og hvordan de har det, sier Cathrine Løvenskiold Wilhelmsen, som er talsperson for gruppen som står bak det pågående opprøret i de private Wilh. Wilhelmsen-selskapene.

– Wilhelm Wilhelmsen har vært en av de mest sentrale bidragsyterne i norsk maritim næring gjennom årtier, sier adm. direktør Harald Solberg i Norges Rederiforbund.

Wilhelm Wilhelmsen arbeidet i rederiet nesten hele sitt yrkesaktive liv og ble partner i 1964. Han satt som styreleder fra 1992 til 2010, avbrutt av tre år som adm. direktør fra 2000 til 2003.

Fjerde generasjon

Han var fjerde generasjon i det opprinnelige Tønsberg-rederiet, som han bidro sterkt til å utvikle fra linjefart og flere typer konvensjonell skipsfart inkludert tank og tørrlast til et maritimt industrikonsern. Hovedkvarteret er nå på Lysaker, etter at selskapet i flere år hadde tilhold i Vika i Oslo.

Gjennom oppkjøp og organisk vekst ble Wilh. Wilhelmsen en stor leverandør av kjemikalier og utstyr til verdens handelsflåte og skapte en verdensomspennende skipsagenturkjede. Det ble også etablert et eget selskap som sto for den tekniske driften av gruppens egne og eksterne rederiers skip.

Bilskipsgigant

Gradvis bygget Wilhelmsen og selskapets svenske partner Walleniusrederierna seg opp ti til å bli verdens største aktør i bilskipsfart og landbasert logistikk i forbindelse med biltransporten.

To viktige strategiske grep her var oppkjøpene av det daværende bilskipsrederiet Den norske Amerikalinje i 1995 og bilskipsvirksomheten i det sør-koreanske kjemperederiet Hyundai Merchant Marine i 2002.

Milliardhandelen i Korea resulterte i opprettelsen av joint venture-selskapet Eukor Car Carriers, der foruten Wilhelmsen og Wallenius også eierne av bilfabrikkene Hyundai og Kia er aksjonærer, sistnevnte med en andel på 20 prosent.

I dag er bilskipsrederiet og logistikkselskapet Wallenius Wilhelmsen det største av gruppens tre børsnoterte selskaper. De to andre er Wilh. Wilhelmsen Holding og Treasure.

For rundt 35 år siden, på midten av 1980-tallet, var Wilh. Wilhelmsen i dyp krise på grunn av store investeringer, blant annet i borerigger og offshore serviceskip i tillegg til innenfor konvensjonell shipping, og en periode med svake markeder og fallende oljepris.

Flere av selskapene i gruppen måtte forhandle med långiverne om restrukturering og finansielle løsninger for å unngå havari. Wilhelm Wilhelmsen var sentral i denne prosessen.

Partnair og «Tampa»

Noen få år senere, i 1989, måtte Wilhelm Wilhelmsen håndtere katastrofen som rammet daværende Wilhelmsen Lines da et innleid fly fra selskapet Partnair styrtet utenfor Hirtshals og alle 55 ombord mistet livet.

De fleste av de 50 passasjerene var Wilhelmsen-ansatte som skulle til Hamburg i forbindelse med overtagelse av et skip. Nesten hele ledergruppen i linjeselskapet mistet livet i ulykken.

21. august 2001 reddet Wilh. Wilhelmsens bilskip «Tampa» 438 flyktninger, de fleste afghanere, fra en synkende båt nord for Christmasøya. Wilhelmsen-kaptein Arne-Frode Rinnan forsøkte å sette de skipbrudne i land i Australia, noe australske myndigheter protesterte kraftig mot. «Tampa» ble bordet av den australske marinen og Rinnan mottok trusler fra lokale myndigheter. I september kom det omsider istand en ordning og flyktningene fikk gå i land på Nauru.

Året etter valgte FNs høykommissær for flyktninger å hedre kapteinen, mannskapet ombord og rederiet med Nansenprisen for måten de tacklet situasjonen på og prinsippfastheten de viste ved ikke å bøye av for australske krav, men legge størst vekt på hensynet til flyktningene.

Wilhelm Wilhelmsen var personlig sterkt engasjert i denne hendelsen og bisto Rinnan i valgene som måtte tas i en opphetet situasjon. Også norske myndigheter deltok og støttet rederiet.

Satt med A-aksjen

Wilhelm Wilhelmsen har styrt gruppen med sin sønn Thomas WIlhelmsen er konsernsjef, mens eierskapet i familien har vært fordelt mellom fire familiegrener.

Ved hans bortgang var det innledet et familieopprør.

De tre andre familiegrenene er misfornøyd med dagens struktur og styringsform, der Wilhelm Wilhelmsen har sittet på den ene stemmeberettigede A-aksjen i nøkkelselskapet Tallyman.

Wilhelm Wilhelmsens bortgang kommer kort tid etter at disse grenene besluttet å engasjere meglerhuset Carnegie til å bistå i en prosess for en modernisering av eierskapet. Målet deres er en modell som gir alle eierne lik innflytelse over forvaltningen av de store verdiene som er bygget opp.

– Dypt preget

– Vi er dypt preget over vår onkel og brors bortgang, sier lederen for familieopprøret, Cathrine Løvenskiold Wilhelmsen, til Finansavisen. Hun er datter av Wilhelm Wilhelmsens søster Helen Juell.

– Dette er en forferdelig trist beskjed. Våre tanker og dypeste medfølelse går til vår tante som har mistet sin mann, til Monica, Julie og Thomas som har mistet sin far, og deres barn som har mistet sin bestefar.

– Den forretningsmessige uenigheten innad i familien er akkurat nå uvesentlig. I denne situasjonen er vi opptatt av Wilhelms nærmeste familie og hvordan de har det.

– Vi vil gjøre vårt til at de kan få håndtere dødsfallet og sorgen det påfører dem uten å bli forstyrret av utenforliggende ting. 

Det sier Cathrine Løvenskiold Wilhelmsen på vegne av sine søstre, kusiner, mor og tante.

Samtidig ber hun om at familien får fred i en periode fremover.

– En av de mest sentrale

Adm. direktør Harald Solberg i Rederiforbundet sier at «Wilhelm Wilhelmsen har vært en av de mest sentrale bidragsyterne i norsk maritim næring gjennom årtier».

– Han har vært helt sentral i å utvikle rederiet Wilhelmsen til å bli et av verdens ledende maritime konserner blant annet innen biltransport og som leverandør av tjenester til skipsfarten over hele verden, sier Solberg.

Wilhelm Wilhelmsen var sønn av skipsreder Tom (Thomas) Wilhelmsen.

Han har hatt flere styreverv i internasjonale skipsfartsorganisasjoner, og var i en periode styreleder i oljeselskapet Saga Petroleum og i skipsklassifikasjonsselskapet Det Norske Veritas. Ved sin bortgang satt han blant annet som styreleder i Tom Wilhelmsens Stiftelse.

Wilhelmsen har i alle år vært en aktiv friluftsmann med golf, tennis og fiske som noen av sine interesser.

Mens han fortsatt jobbet full tid i rederiet var han dagpendler med NSB på Vestfoldbanen eller med daværende Nettbuss Ekspress mellom Tønsberg/Nøtterøy og Lysaker i sommermånedene for å kunne bo på feriestedet i Vestfold.

wilhelm wilhelmsen
thomas wilhelmsen
carnegie
wallenius wilhelmsen
wilhelmsen lines
partnair-ulykken
den norske amerikalinje as
saga petroleum
det norske veritas
tom wilhelmsens stiftelse
tallyman
hamburg
tønsberg
Nyheter
Shipping