Golar LNG tjente 69 millioner dollar på driften

Golar LNG reddet driftsoverskudd i fjorårets siste kvartal, men på bunnlinjen endte 2019 med stort tap.

100 PROSENT IGJEN: Gassproduksjonsfartøyet «Hilli Episeyo» oppnådde atter et kvartal med 100 prosents oppetid, ifølge Golar LNG. Foto: Bloomberg

Golar LNG hadde 139,0 millioner dollar i inntekter i fjerde kvartal 2019, mot 181,9 millioner i samme kvartal i 2018, viser selskapets kvartalsrapport. I kvartalet før beløp de seg til 98,7 millioner.

Justert driftsresultat før av- og nedskrivninger i fjerde kvartal ble på 93,4 millioner dollar, mot 58,9 millioner kvartalet før og 121,2 millioner i fjerde kvartal 2018.

Driften i pluss

Etter av- og nedskrivninger var driftsoverskuddet 68,9 millioner dollar, etter et underskudd på nær 103 millioner i fjerde kvartal 2018.

Det medvirket til at driftsresultatet for hele 2019 endte med positivt fortegn, på 60,7 millioner dollar. I 2018 var driftsoverskuddet 114,5 millioner.

Nettoresultatet endte på 24,8 millioner dollar, mot minus 82,3 millioner kvartalet før og minus 313,0 millioner i fjerde kvartal 2018.

Golar LNG

(Mill. USD)4. kv./194. kv./182019
Driftsinntekter139,0181,9448,8
Justert EBITDA93,4121,2254,9
Driftsresultat68,9-102,860,7
Res. etter skatt24,8-313,0-212,0

Samlet i 2019 endte bunnlinjen på minus 212,0 millioner dollar, mens 2018 endte i minus 231,4 millioner.

Halvert på Nasdaq

Gassrederiet er notert på Nasdaq, der aksjen er blitt handlet ned 50 prosent det seneste året, før tirsdagens handel.

Det er også notert på det norske OTC-markedet, der seneste omsetningskurs var 208,00 kroner, som gir Golar LNG en markedsverdi på 16,7 milliarder kroner.

Pr. 31. desember 2019 var Tor Olav Trøim fjerde største aksjonær i rederiet med 5,17 prosent. Trøim er også styreleder i det Bermuda-baserte rederiet, som opprinnelig ble etablert som Gotaas-Larsen Shipping i 1946.

Tørrdokking tynget

FLNG-fartøyet «Hilli Episeyo» hadde igjen 100 prosents oppetid i fjerde kvartal, ifølge selskapet.

Selskapet venter at lave spotpriser og økt miljøfokus vil trekke oljeselskaper mot selskapets FLNG-løsninger.

I LNG-fraktvirksomheten oppnådde Golar LNG en gjennomsnittlig dagrate på 77.000 dollar i. Snittet ble ifølge selskapet tynget av kostnader knyttet til posisjonering og reposisjonering i forbindelse med tørrdokking av to fartøyer.

For de tilgjengelige inntektsdagene i 2020 har Golar LNG sikret dekning på 62 prosent gjennom avtaler med faste og flytende rater. Dette utgjør en ordrereserve på 172 millioner dollar.

Nå i første kvartal anslår rederiet dagrater på rundt 60.000 dollar for LNG-fraktvirksomheten, som vil være vesentlig opp fra nivået på 39.300 dollar i første kvartal 2019.

Videre opplyser Golar LNG at selskapet vil fortsette å fokusere på flåteutnyttelse og langsiktige samarbeid med befraktere, til tross for usikkerhetsfaktorene i markedet, som coronaviruset og handelssamtalene mellom USA og Kina samt vanlige sesongmessige svingninger.