Hafnia sender 200 mill. til aksjonærene

Nykommeren på shippinglisten i Oslo, Hafnia, sender 21,2 millioner dollar, tilsvarende nær 200 millioner kroner, i utbytte til aksjonærene.

STERKE TALL: Hafnia Tankers sikter seg inn på en plass på hovedlisten på Oslo Børs etter å ha vært notert på Oslo Axess siden i fjor høst. På bildet et av rederiets mange produkttankskip, «BW Galatea».  Foto: Hafnia Limited

Sammenslåingen av danske Hafnia Tankers og BW Tankers i Singapore har gjort Hafnia ltd, til et av verdens ledende produkttankrederier.

Etter tredje kvartal varslet Hafnia at det kunne bli rom for utbytte i forbindelse med årsavslutningen. Nå er det klart for 53 øre pr. aksje etter et resultat på 42,9 millioner dollar for de tre siste månedene av fjoråret.

Mesteparten, 65,4 prosent, tilfaller Andreas Sohmen-Paos BW Group i Singapore. Blant aksjonærene er også Verdipapirfondet DNB Norge, Pareto Securities og Nordea Bank.

– Jeg er godt fornøyd med å se at det harde arbeidet vi nedla i 2019 betaler seg, sier rederisjef Michael Skov. Han mener resultatene og det man har oppnådd er svært tilfredsstillende og skaper en lovende plattform for fremtiden.

Selskapet har vedtatt en utbyttepolicy som går ut på at 50 prosent av nettoresultatet, justert for ekstraordinære poster, skal betales som dividende til eierne hvert kvartal.

STYRER BUTIKKEN: Konsernsjef Mikael Skov. Foto: Hafnia Tankers

Hovedlisten neste

I november ble Hafnia notert på Oslo Axess etter en emisjon til kurs 25,45 kroner. Den innbragte 75 millioner dollar, tilsvarende vel 700 millioner kroner etter gårsdagens vekslingskurs.

– Vi har vært godt fornøyd med vår notering på Oslo Axess og gjør nå de nødvendige forberedelsene for en notering på hovedlisten, sier Skov til Finansavisen.

Det indikative prisintervallet i Hafnia-emisjonen ble oppgitt til 26,20-30,90 kroner, men tilretteleggerne måtte senke dette for å få pengene på plass. Siden har aksjen falt, men etter at resultatene ble fremlagt tirsdag var det duket for en opptur i aksjen, som i 13.30-tiden var opp 4,15 kroner til 19,79 kroner.

Senere falt kursen litt tilbake, men var fortsatt i pluss sammenlignet med mandagens sluttkurs.

Etter å ha overtatt seks nybygg teller Hafnias produkttankflåte 95 fartøyer. De seilte inn inntekter på 224,6 millioner dollar i fjerde kvartal, mot 188,5 millioner dollar i den foregående tremånedersperioden.

– Er dere blitt store nok, eller tenker dere ytterligere vekst og konsolidering?

– Så langt er vi fornøyd med den størrelsen vi har og vil fortsette å høste synergier fra driften av den store flåten vi kontrollerer og returnere kapital til eierne. Men vi vil alltid se etter muligheter som er innvannende for aksjonærene, sier Skov.

Bedre rater

Pr. 15. februar var kontraktsdekningen for skipene i første kvartal 61 prosent til en snittrate på 22.123 dollar pr. skip pr. dag, 17 prosent mer enn den oppnådde dagraten i perioden oktober-desember.

Dagratene for LR2-produkttankskip har ifølge meglerhuset Clarksons Platou steget med 62,2 prosent til 19.300 dollar den siste uken, mens LR1-skipene har fått et løft på 45,6 prosent til 15.000 dollar.

– Hvor mye gjør coronaviruset for etterspørselen etter produkttankskip og for ratene?

– Hvis denne situasjonen skulle vedvare over lengre tid vil det ha en effekt på oljeetterspørselen og dermed kan det også gi negative ringvirkninger i markedet for raffinerte oljeprodukter, sier Skov.

Styret i Hafnia ltd. har gitt administrasjonen autorisasjon til å kjøpe tilbake inntil 7,19 millioner aksjer for et totalt beløp på inntil 20 millioner dollar.

Aksjer som kjøpes under programmet skal benyttes til et incentivprogram for ledende ansatte.

Hafnia Limited

Mill. USD4. kv./192019
Driftsinntekter224,6827,9
EBITDA94,8277,8
Driftsresultat57,6145,6
Res. etter skatt42,471,7