Avstår fra økt utbytte av frykt for corona

Flex satser på å bygge opp kontantreservene i stedet for å øke utbyttet.

LA FREM TALL: Konsernsjef Øystein Kalleklev i FLEX LNG. Foto: Foto: Iván Kverme

Flex LNG rapporterer at selskapet som følge av forstyrrelser og usikkerhet knyttet til coronaviruset, samt lavere gasspriser, har bestemt seg for å være forsiktige med utbetaling av utbytte. Selskapet opprettholder derfor et utbytte på 0,10 dollar pr. aksje i fjerde kvartal, og i stedet sikre likviditeten i selskapet, som var på 130 millioner dollar ved utgangen av fjoråret.

Selskapet rapporterte inntekter på 52,0 millioner dollar i fjerde kvartal sammenlignet med 29,8 millioner i samme periode året før. Årsresultatet økte fra 0,5 til 23,9 millioner dollar.

Gjennomsnittlig timecharter-inntekter utgjorde 94.000 dollar i fjerde kvartal, opp fra 58.222 i tredje kvartal.

- Rekordsterkt

- Det er en del faktorer som spiller inn på utbytte, en av grunnene vi ikke øker utbytte er også at gassprisene er på historisk lave nivåer, men det skyldes til dels coronavirus, sier konsernsjef Øystein Kalleklev til Finansavisen.

Han legger til at det er grunnen til at styret derfor har valgt å opprettholde utbyttet på 10 cent, og ikke øke.

- Om det finansielle og fysiske markedet hadde vært mer forutsigbare så hadde kanskje styret hatt en annen oppfatning om utbyttenivå for 4. kvartal, sier han.

- Når det er sagt så leverte vi knallsterke tall i 4. kvartal 2018, men valgte å ikke betale utbytte da på grunn av at vi hadde en del skip å finansiere i 2019. Vi endte opp å gjøre omkring 1,3 milliarder dollar i finansieringer i 2019, legger Kalleklev til.

Gass for fremtiden

Flex skriver i sin melding at forsiktigheten rundt utbyttet gir selskapet en komfortabel finansiell posisjon til å håndtere markedssituasjonen. 

I en tid med utfordrende frakt- og gassmarkeder melder selskapet at LNG fortsatt vil vise en langsiktig vekst på tre til fire prosent gjennom de neste to tiårene, ettersom naturgass og LNG, er drivstoffet som vil bli brukt i endringen mot en renere og mer bærekraftig fremtid.

FLEX LNG

(Mill. USD)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter52,036,1
Driftsresultat33,021,5
Resultat før skatt24,015,2
Resultat etter skatt23,915,2

FLEX LNG

  • Børsnotert gassrederi med en flåte - inkludert nybygg i ordre - bestående av 13 spesialtankskip for transport av flytende naturgass, LNG .
  • Selskapet ledes av Øystein M. Kalleklev.
  • Har hovedkontor på Bermuda, men drives fra Fredriksen-gruppens kontorer på Aker Brygge i Oslo.
  • Er notert på Oslo Børs og New York Stock Exchange.
  • Største aksjonær er John Fredriksen gjennom Geveran Trading.