Reduserte tap for Western Bulk i Chile

Tapene i Chile blir mindre enn fryktet for Christen Sveaas’ Western Bulk Chartering.

CHILE-TAP BEGRENSES: Rederisjef Hans Aasnæs i Western Bulk Chartering i Oslo. Foto: Western Bulk Chartering

Onsdag kom meldingen om at det er en positiv utvikling for tørrlastrederiet Western Bulk Chartering i Chile.

Siden de foreløpige regnskapstallene for andre halvår i fjor ble offentliggjort i slutten av januar er omfanget av de fremtidige forpliktelsene der redusert.

Den nye utviklingen vil bli reflektert i det endelige årsregnskapet, som ventes offentliggjort 18. mars. I lys av dette velger selskapet å vente med å informere nærmere om den planlagte reparasjonsemisjonen til da.

Har ryddet

Det foreløpige regnskapet viste at tørrlastrederiet i seksmånedersperioden juli-desember i fjor tapte 24,4 millioner dollar - tilsvarende 229 millioner kroner - på aktivitetene i det sør-amerikanske landet.

Av dette gjaldt 15,6 millioner dollar avsetninger for fremtidige tap.

Beløpet kom på toppen av tap på 10 millioner dollar i Chile i 2018 og betydde at selskapet samlet sett har svidd av vel 34 millioner dollar på en fraktkontrakt der når avsetningene for mulige fremtidige tap inkluderes.

En melding på OTC-listens (Over The Counter) meldingstjeneste onsdag tyder imidlertid på at disse avsetningene nå blir mindre enn tidligere varslet.

«Vi har ryddet og kvittet oss med ryggsekken vi satt med i Chile. Når vi holder virksomheten knyttet til den ene tapskontrakten der utenom, driver vi med overskudd», sa rederisjef Hans Aasnæs til Finansavisen 1. februar.

Fraktkontrakten, der man ikke samtidig sikret skip til å betjene avtalen, ble inngått i 2017.

«Vilkårene i kontrakten var veldig dårlige og ratene steg, noe som gjorde det dyrere å leie skip til de avtalte volumene som skulle skipes. Vi har iverksatt tiltak som skal hindre at noe slikt gjentar seg, sa Aasnæs», som overtok adm.direktør-jobben i Western Bulk i fjor sommer.

Kontrakten i Chile løper i ytterligere to år, med befrakterens opsjon på et års forlengelse.

Styrket egenkapitalen

Hovedaksjonærene i Western Bulk Chartering, Christen Sveeas’ selskap Kistefos Equity Holdings og Erik Braathens Ojada, har skutt inn 29,6 millioner dollar i ny egenkapital for å demme opp for tapene.

Det er tidligere bebudet en reparasjonsemisjon der de øvrige aksjonærene vil få mulighet til å delta.

«Med sterk støtte fra våre hovedeiere har vi nå lagt de tapsbringende posisjonene i Chile bak oss og konsentrerer ressursene om å styrke og utvikle selskapets forretningsmodell», sa Aasnæs 1. februar.

Firas Douleh har siden i fjor sommer hatt ansvaret for porteføljen av laster i Chile og stått for avviklingen av de tapsbringende engasjementene fra selskapets kontor i Santiago.

Det lyktes ikke Finansavisen å komme i kontakt med Aasnæs i går.

I gjennomsnitt drev Western Bulk Chartering 143 bulkcarriere i andre halvår i fjor. I et normalår frakter selskapet rundt 1.300 laster.

Forretningsmodellen er å leie inn skip for å betjene lastekontraktene.