Rekordtall fra Flex LNG

Flex LNG leverte sitt beste resultat noensinne i 4. kvartal 2019. På børsen sliter imidlertid det John Fredriksen-kontrollerte rederiet tungt.

FORNØYD: – Vi leverer vårt beste finansielle resultat noensinne, sier Øystein Kalleklev. Foto: Foto: Iván Kverme

– Vi leverer vårt beste finansielle resultat noensinne ettersom vi hadde seks skip, hvorav fem med markedseksponering, i et veldig sterkt fraktmarked i fjerde kvartal i fjor, sier adm. direktør Øystein M. Kalleklev til Finansavisen.

På børsen har det imidlertid ikke helt gått Flex LNGs vei det seneste året. Aksjen er ned 43 prosent i løpet av det seneste året etter et kursfall på hele 32 prosent siden årsskiftet.

– Like før nyttår snudde markedet, som er i tråd med de generelle sesongvariasjonene, med mindre perioden januar til mars er spesielt kald slik som for eksempel «beast from the east» i 2018, sier Kalleklev.

Coronaproblemer

Vinteren så langt har imidlertid vært historiens varmeste. I tillegg har også Flex LNG fått merke coronaviruset på kroppen, noe som har medført svakere etterspørsel for LNG spesielt i Kina.

– Vi har imidlertid allerede booket mesteparten av våre shippingdager i første kvartal og forventer solide snittrater på nær 70.000 dollar dagen noe som er betydelig over vår kontantmessige break-even som er på i underkant av 50.000 dollar dagen. For andre kvartal er også 50 prosent av shippingdagene allerede booket.

Når det gjelder coronaviruset så mener Kalleklev at det fortsatter vanskelig å spå omfanget av dette. Bloomberg anslår at gassetterspørselen i Kina vil vokse mellom 4,7 til 5,6 prosent i Kina i 2020 i stedet for deres opprinnelige anslag på 6,9 prosent mens de kinesiske gasselskapene anslo veksten til å bli 8 prosent i 2020.

– Imidlertid har vi registeret vi at LNG-importen i Kina i forrige uke tikket opp fra 0,5 millioner tonn til cirka 1,4 millioner tonn. Samtidig har myndighetene stimulert med å kutte gassprisene, samt skatter. Videre så har Kineserne unntatt amerikansk LNG fra tariffer som følge av fase 1-avtalen som vi omtalte tidligere til Finansavisen at vi forventet da de skrev under avtalen 15 januar, sier han.

Skuffende utbytte

Analytikerne hadde ventet at Flex LNG ville øke utbyttet ytterligere i fjerde kvartal. Det skjedde imidlertid ikke. Styret i selskapet har besluttet å videreføre utbyttet på 10 cents fra tredje kvartal.

– Vi tjener 44 cents i kvartalet og setter dermed størsteparten av inntjeningen i banken hvor vi allerede har en beholdning på cirka 130 millioner dollar ved årsslutt, men vi tenker det er fornuftig med tanke på uroen både i de finansielle og fysiske markedene om dagen med amerikanske energiaksjer på det laveste relative nivået siden Pearl Harbour angrepet i 1941, sier Øystein M. Kalleklev.

Flex LNG

(mill. dollar)4.kv./194.kv./18
Driftsinntekter29,819
Driftsresultat14,17,2
Resultat før skatt0,51,2
Resultat etter skatt0,51,2