Ocean Yield beholder Okeanis-skipene

Okeanis Eco Tankers får ikke kjøpe tilbake fire VLCC-er fra Ocean Yield nå.

FIKK MEDHOLD: Ocean Yield-sjefen Lars Solbakken vant frem med sitt og selskapets syn i voldgiften. Foto: Eivind Yggeseth

For to år siden kjøpte Akers og Kjell Inge Røkkes skipseiende selskap Ocean Yield fire VLCC-er fra Okeanis Eco Tankers, som er børsnotert i Oslo. Skipene ble umiddelbart leid tilbake til det greske rederiet. 

I fjor høst varslet Alafouzos-familien, som står bak Okeanis Eco Tankers, at selskapene som leier søsterskipene vil kjøpe dem tilbake med et prispåslag på tre prosent.

Ifølge Okeanis var det åpning for dette i henhold til avtalen mellom partene.

Ocean Yield var ikke enig, og har ifølge børsmeldinger fra begge selskapene onsdag ettermiddag vunnet frem med sitt syn i en forenklet voldgiftsprosess. 

OMTVISTET: En av de fire 300.000-tonnerne som Okeanis Eco Tankers gjerne ville kjøpe tilbake og finansiere på annen måte. Foto: Okeanis Eco Tankers

Får ikke kjøpe nå

Voldgiften kom til at Okeanis ikke hadde rett til å kjøpe skipene tilbake nå, og dermed forblir de i Ocean Yields eie og leieavtalen løper videre som tidligere.

Striden gjaldt VLCC-ene «Nissos Antiparos», «Nissos Santorini», «Nissos Rhenia» og «Nissos Despotiko». Søsterskipene ble som en del av finansieringen av det omfattende nybyggingsprogrammet Okeanis iverksatte solgt til Ocean Yield og leid tilbake.

De fire skipene er utleid til Okeanis Eco Tankers i 15 år. Det greske rederiet har videreleid dem til amerikanske Koch Shipping i fem år, fra 2019 til 2024.

Rederiet mener det i dag er mulig å sikre en rimeligere finansiering enn man har gjennom avtalen om bareboat-leien av tankskipene fra Ocean Yield og ønsket derfor å ta dem ut av denne kontrakten.

I tenkeboksen

Okeanis Eco Tankers opplyser at rederiet vil vurdere avgjørelsen sammen med sine juridiske rådgivere, og varsler en oppdatering til markedet hvis det velger å anke kjennelsen.

Kontrakter om salg av skip i kombinasjon med at de leies tilbake av selgeren er ikke ukjent i shipping. Normalt inneholder slike avtaler bestemmelser om kjøpsopsjoner som typisk kan være etter fem, syv og ti år.

Noen ganger gir kontraktene anledning til tidligere tilbakekjøp, men da som oftest hvis skipet – eller skipene – selges til en ekstern kjøper. Det er det imidlertid ikke snakk om her.