Kraftig ratehopp for ADS Crude Carriers

ADS Crude Carriers har sikret cirka 70 prosent av kapasiteten i første kvartal til en snittrate på cirka 85.000 dollar pr. skip pr. dag.

LA FREM TALL: Styreleder Bjørn Tore Larsen i ADS Crude Carriers. Foto: Iván Kverme

Stortankrederiet ADS Crude Carriers i Arendal seilte inn en daglig snittrate på 30.886 dollar pr. skip pr. dag i den siste tremånedersperioden i fjor. Timecharterinntjeningen var 25 prosent høyere enn på samme tid i 2018 og løftet inntektene til 12,4 millioner dollar i kvartalet.

Inntjeningen ble negativt påvirket av fullføringen av scrubberinstallasjonene, som tok 61 dager, tilsvarende 22 prosent av antallet tilgjengelige skipsdøgn i perioden.

For første kvartal ligger rederiet an til vesentlig høyere driftsinntekter.

Rundt 70 prosent av flåtekapasiteten er ifølge kvartalsrapporten nå dekket til en gjennomsnittsrate på rundt 85.000 dollar dagen på timecharter-basis.

Scrubbere god butikk

Driftsresultatet i fjerde kvartal ble svekket. Økte finanskostnader gjorde at selskapet satt igjen med et underskudd på 0,5 millioner dollar, ned fra pluss 2,2 millioner dollar i samme periode året før.

Hovedårsaken er at avskrivningene økte med 2,2 millioner dollar til nær 3,5 millioner dollar, noe som henger sammen med scrubberinstallasjonene og en antatt lavere restverdi på skipene.

Monteringen av renseutstyret som gjør at de tre VLCC-ene i flåten kan fortsette å seile med høysvovelholdig bunkersolje har vist seg å være en ekstremt lønnsom investering for rederiet.

Kostnaden beløper seg til fire millioner dollar for hvert av skipene, mens innsparingene så langt i år er beregnet til 3,6 millioner dollar, eller 30 prosent av investeringen.

Nytt utbytte

Utbyttet for fjerde kvartal blir på 0,09 dollar pr. aksje. Tilsammen har selskapet utbetalt og besluttet utbytter på 0,15 dollar for 2019.

De største aksjonærene er SFL Corp med 17,2 prosent, ADS Shipping med 10,4 og Simen Thorsens selskap Hortulan med 10,3 prosent.

På børsen raste aksjen i tidlig handel i går. Ved 10.30-tiden var den ned 7,89 prosent til 21 kroner, som gir selskapet en markedsverdi på vel 490 millioner kroner.

Siden årsskiftet er aksjen ned 27,08 prosent.

ADS Crude Carriers

(Mill. USD)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter12,410,5
Driftsresultat0,32,6
Resultat før skatt-0,52,2
Resultat -0,52,2

ADS Crude Carriers

Børsnotert stortankrederi som eier tre VLCC-er.

Skipene ble overtatt fra John Fredriksens skipseiende selskap SFL Corp. og er oppgradert med renseutstyr i form av scrubbere.

SFL Corp. er rederiets største aksjonær. Driftsselskapet Frontline Management har ansvaret for befraktningen, det vil si den kommersielle driften.

Selskapets stortankflåte har en cash breakeven-rate på cirka 15.000 dollar pr. skip pr. dag.