Avance ga full gass med høye rater

LA FREM TALL: Konsernsjef Ulrik Uhrenfeldt Andersen i Avance Gas Holding. Foto: Selskapet

Avance Gas rapporterer om økte TC-rater i fjerde kvartal på 51,358 dollar pr. dag, opp fra 44.295 i samme periode i fjor. For året under ett gikk ratene opp fra 14.345 til 34.309 dollar.

Driftskostnadene gikk i tillegg noe ned i fjerde kvartal til 7.681 dollar pr. dag. Det bidro til at selskapet økte driftsresultatet før avskrivninger fra 14,9 til 53,6 millioner dollar i kvartalet, mens driftsresultatet før finansposter økte fra 4,4 til 43,2 millioner dollar.

Avance Gas melder om at det sterke markedet skyldes store eksportvolumer fra USA samt lav flåtevekst. Til tross for at selskapet går mot en sesongmessig svakere periode bidro sterk LPG-produksjon til rekordhøye lagre og fortsatt høy eksport.

Kvartalsrapporten

Avance Gas Holding

(Mill. USD)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter90,342,3
Driftsresultat43,24,4
Resultat før skatt36,9-2,7
Resultat etter skatt36,8-2,8