Höegh LNG halverer driften

Både driften og bunnlinjen til Höegh LNG ble kraftig svekket i fjerde kvartal.

LA FREM TALL: Konsernsjef Sveinung Støhle i Hoegh LNG Holdings. Foto: Foto: Eivind Yggeseth

Se presentasjonen LIVE HER

Höegh LNG satt igjen med et resultat før skatt på 5,1 millioner dollar i fjerde kvartal, ned fra 46,9 millioner dollar i samme periode året før.

Driftsresultatet ble i kvartalet mer enn halvert, fra 64,4 til 30,2 millioner dollar.

Utbyttet for fjerde kvartal er på 0,025 dollar per aksje.

Selskapet sikret seg i løpet av fjerde kvartal en kredittfasilitet på 80 millioner dollar og et nytt obligasjonslån på 650 millioner dollar til å refinansiere HLNG 02, samt til bruk for generelle selskapsformål.

Hoegh LNG Holdings 

(Mill. USD)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter94,2122,3
Driftsresultat30,264,4
Resultat før skatt5,146,9
Resultat etter skatt4,045,0

Höegh LNG Holdings 

  • Eier og driver flytende importterminaler (FSRUer) og gasstankskip (LNGer).
  • Har hovedkontor på Skøyen i Oslo.
  • Konsernsjef er Sveinung Støhle, som tiltrådte stillingen i 2005.
  • Største aksjonær er Leif Høegh.