Coronaviruset presser ned Avance-aksjen

Fjorårets børsvinner, Avance Gas, leverte varene i fjerde kvartal i fjor. I et fortsatt sterkt fraktmarkedet har aksjen korrigert kraftig tilbake så langt i 2020.

FULL GASS: Avance Gas-sjef Ulrik Uhrenfeldt Andersen leverte sterkt tall også for fjerde kvartal 2019. Foto: Avance Gas

Avance Gas gikk som en kule på børsen i fjor med en oppgang på hele 300 prosent. Det meste ble gjort mot slutten av fjoråret da inntjeningen gikk rett i taket og aksjen steg fra 23 kroner i midten av august til 50 kroner ved årsskiftet. I år har det imidlertid gått langt tyngre på Oslo Børs for gassrederiet. Aksjen er ned i overkant av 35 prosent siden toppnotering på 57,50 kroner den 7. januar og det til tross for at fraktmarkedet for store LPG-skip fortsatt er meget sterkt.

– Aksjen er opplagt drevet ned av coronaviruset. Ikke kun som en førsteordenseffekt.  Viktigere er antagelig at med oljeprisen ned over 20 prosent har vi sett asiatisk propanpriser falle som igjen senker arbitragemulighetene mellom USA og Asia og følgelig også betalingsvilligheten for frakttjenester av propan mellom regionene, sier shippinganalytiker Petter Haugen i Kepler Cheuvreux. 

Han påpeker også at lav oljepris er svært negativt for videre eksportvekst fra USA da mye av propanproduksjonen i USA kommer som et biprodukt av oljeproduksjonen.

CORONAEFFEKT: – Avance-aksjen er opplagt drevet ned av coronaviruset, sier Petter Haugen. Foto: Foto: Iván Kverme

Sterke resultater

I fjerde kvartal i 2019 oppnådde rederiets 14 VLGC-er en snittinntjening på pene 59.573 dollar dagen og Avance Gas ble sittende igjen med et resultat på bunnlinjen på 37 millioner dollar, som var opp 12 millioner dollar fra kvartaler før.

– Vi kommuniserte i tredje kvartalsrapporten at vi ikke forventet de normale sesongvariasjonene i fjerde kvartal som vi har sett i tidligere år. Vi har hatt et sterkt marked drevet av høy eksportvekst fra USA, moderat flåtevekst og redusert flåtekapasitet som følge av implementasjonen av nye utslippsregler fra IMO ved årsskiftet, sier finansdirektør Peder Simonsen.

Med 13 skip i spotmarkedet leverte Avance Gas en kommersiell utnyttelsesgrad på 100 prosent i fjerde kvartal.

– Det ser vi oss veldig godt fornøyd med. Så langt i første kvartal har vi fokus på å gjennomføre tørrdokkinger og innstallering av scrubbere på seks skip som vi gjør ved et skipsverft i Malaysia. Disse skipene vil bli tilbakelevert i et forventet sterkt fraktmarked i andre kvartal.

STERKT MARKED: VLGC-ratene holder seg fortsatt på meget høye nivåer. Foto: erickleong@me.com

God markedsbalanse

Ifølge Simonsen har ikke coreonaviruset så langt hatt stor effekt på fraktmarkedet for VLGC-er.

– Sett bort ifra makroeffekter, som lavere økonomisk vekst, så er Kina en viktig importør av LPG inn til sine PDH-fabrikker. Deler av denne etterspørselen har falt bort som følge av Corona, men vi tror at etterspørselen vil returnere så snart situasjonen blir mer oversiktlig.

Samtidig skal coronaviruset også ha ført til redusert tilbud av skip, blant annet som følge av utsettelser ved kinesiske skipsverft og venting ved kinesiske terminaler.

– Dette har hjulpet til med å opprettholde markedsbalansen. En viktig bidragsyter fremover vil være at USA har redusert sine tollsatser på eksport til Kina fra 25 prosent til 1prosent med effekt fra mars. Dette forventer vi kommer til å ha god effekt på USAs eksport til Kina fremover og dermed på shippingetterspørselen, sier Peder Simonsen.

Avance Gas

(mill. dollar)4.kv./194.kv./18
Driftsinntekter6527
Driftsresultat434
Resultat før skatt37−3
Resultat etter skatt37−3