BW LPG kvitter seg med de røde tallene

BW LPG ga inntektene et løft i fjerde kvartal.

LA FREM TALL: Konsernsjef Anders Onarheim i BW LPG. Foto: Eivind Yggeseth

BW LPG omsatte i fjerde kvartal for 260,8 millioner dollar, opp fra 154,2 millioner dollar i samme periode året før.

Selskapet melder at fraktratene i snitt var på 50.600 dollar per dag i fjerde kvartal, mens spotratene var på 56.000 dollar per dag.

Resultat per aksje kom inn på 1,11 dollar, opp fra minus 0,24 dollar per aksje i samme periode året før. EBITDA endte på 154,1 millioner dollar, sammenlignet med 35,7 millioner dollar i fjerde kvartal 2018.

For kvartalet vil det utbetales et utbytte på 0,42 dollar per aksje, noe som løfter det totale utbyttet i 2019 til 0,85 dollar per aksje.

BW LPG melder også at de nå har utøvd en opsjon for levering av ytterligere fire LPG dual-fuel-motorer, og har med dette forpliktet seg til å etterinstallere 12 skip med denne teknologien. 

Arbeidet vil starte i 2020, og er ventet ferdigstilt i løpet av andre halvår 2021.

BW LPG

(Mill. USD)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter260,8154,2
Driftsresultat166,3-22,4
Resultat før skatt155,3-34,2
Resultat etter skatt153,8-34,1

BW LPG 

  • LPG-grenen av shippingkonsernet BW Group. Eier og opererer totalt 49 gasstankskip (VLGCer.og LGCer).
  • Konsernsjef er Anders Onarheim, som tiltrådte midlertidig januar 2020.
  • Har hovedkontor i Singapore.
  • Fikk nåværende selskapsform etter at selskapet World-Wide kjøpte opp Bergesen i 2003. BW LPG ble siden notert på Oslo Børs i 2013, samme år som selskapet kjøpte opp Maersk Tankers’ VLGC-flåte.