Tror kollaps etter corona er kortvarig

Tankrederiene Okeanis og Hunter har sikret dagrater på henholdsvis 100.200 og 88.300 dollar for 77 og 70 prosent av stortankkapasiteten i første kvartal. 

HAR BYGD OPP NYTT TANKREDERI: Arne Fredly (t.v.) og adm. direktør Erik A. S. Frydendal ved dåpen av «Hunter Atla» på Daewoo-verftet. I midten verftets toppsjef Sung-Geun Lee. Foto: Hunter Group

Tilsvarende er 83 prosent av Okeanis Eco Tankers' tilgjengelige suezmax- og aframax/LR2-kapasitet på kontrakt til henholdsvis 76.500 og 46.500 dollar dagen så langt i den første tremånedersperioden i år. 

Arne Fredlys tanksatsing, Hunter Group, som fikk levert de første av sine totalt syv nye VLCC-ere fra Daewoo-verftet i Sør-Korea mot slutten av 2019, hadde inntekter på 24,4 millioner dollar i fjerde kvartal. De fordelte seg med 12 millioner dollar i pool-inntekter og 12,3 millioner i gevinst fra salg av et skip.

Nettoresultatet for Hunter endte på 16,1 millioner dollar etter gjennomsnittlige timecharterinntekter på 66.600 dollar pr. skip pr. dag. Driftskostnadene inkludert forsikring utgjorde 6.240 dollar pr. dag. 


Det greske rederiet Okeanis Eco Tankers hadde i fjerde kvartal inntekter og et driftsresultat på henholdsvis 59,5 og 29,6 millioner. VLCC-raten var lavere enn Hunters  og lå på 38.400 dollar dagen. Her oppgis driftskostnadene for skipene til 7.540 dollar. Resultatet endte på 17,7 millioner dollar, tilsvarende 0,54 dollar pr. aksje.

Tror på oppgang

I kvartalsrapporten konstaterer Hunter at tankmarkedet har startet volatilt i 2020. Det kollapset etter at 26 Cosco-skip kom tilbake etter å ha vært rammet av amerikansk boikott og 10 nybygg ble levert fra verftene. I tillegg førte coronaviruset til forstyrrelser i Kina, noe som medførte redusert oljeetterspørsel på 3 til 5 millioner fat pr. dag.

«Vi forventer dog at virussituasjonen kommer under kontroll i nær fremtid og at de globale økonomiske forholdene normaliserer seg. Ytterligere økonomiske stimuli i Kina vil sannsynligvis også bli innført for å øke aktiviteten og unngå langvarige effekter, hvilket bør medføre en V-formet oppgang», skriver Hunter i kvartalsrapporten.

Ifølge Fredly-selskapet gjør den ustabile situasjonen nå at eldre VLCC-skip uten renseutstyr i form av scrubbere tjener nær null, sammenlignet med 30-40.000 dollar pr. dag for moderne skip med scrubbere. 

«Med nær 200 skip som er 15 år eller eldre av en total flåte på 800 enheter, og med opphuggingspriser på gode nivåer, er det bare snakk om tid før ratene styrkes, enten naturlig som følge av økt etterspørsel eller ved opphugging av gamle skip som taper penger», skriver selskapet.

'

VENTER MED Å BETALE UTBYTTE: Sjefen for Okeanis Eco Tankers, Ioannis A. Alafouzos. Foto: Okeanis

Drøyer med utbytte

Okeanis, som har 15 tankskip i fart og to nybygg i suezmax-klassen i ordre på Hyundai Samho-verftet i Sør-Korea med planlagt ferdigstillelse i september,  har valgt å utsette iverksettelsen av sitt planlagte program for utbytte til selskapets aksjonærer.

Dette forklares med at selskapet ennå ikke har bygget opp tilstrekkelige reserver ettersom det har benyttet inntjeningen fra et sterkt marked til å nedbetale gjeld.

Dessuten har selskapet et kapitalbehov på 10 millioner dollar for å ferdiggjøre scrubber-programmet samt forestående rutinemessig klassifikasjon av aframax- og LR2-flåten fra 2015. Det vises også til at markedsutsiktene i øyeblikket er svært usikre.

Athen-selskapet påpeker samtidig at rederiets skip selv i dagens utfordrende marked seiler inn rater som ligger godt i overkant av hva de trenger for å kunne drives i kontantmessig balanse.

I likhet med Fredly og hans medarbeidere i Hunter tror Okeanis-ledelsen coronaviruset bidrar til en utsettelse av oljeetterspørselen og ikke at man får noen nedsmelting av markedene for handel med og transport av råolje. 

– Denne sorte svanen betyr ikke at vi endrer våre planer, bare at vi utsetter dem i påvente av at at markedet normaliseres, heter det i presentasjonsmaterialet fra Okeanis.

Hunter Group

(Mill. USD)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter24,40,1
Driftsresultat18,7-0,5
Resultat før skatt16,11,2
Resultat etter skatt16,11,3

Okeanis Eco Tankers

(Mill. USD)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter59,516,3
Driftsresultat29,63,2
Resultat før skatt17,7-0,7
Resultat etter skatt17,7-0,7