Jinhui opp på bedre tall

Jinhui Shipping and Transportation kvittet seg med de røde tallene på bunnlinjen i fjerde kvartal. Det ga et ørlite oppsving på børsen.

HAR SOLGT UNNA: Jinhuis tørrlastflåte teller nå 18 skip etter at omtrent like mange skip er solgt unna i løpet av få år for å redusere gjelden. Foto: Jinhui

For Jinhui Shipping and Transportation fikk både topp- og bunnlinjen et løft i fjerde kvartal.  Inntektene steg, noe som i stor grad kan tilskrives økte rater og en verdioppgang på finansielle aktiva i balansen på 2,9 millioner dollar. 

Timecharter-inntjeningen pr. skip pr. endte på 11.419 dollar, en økning på 16,3 prosent fra samme tremånedersperiode i 2018. 

Resultat pr. aksje ble 0,052 dollar, opp fra minus 0,028 dollar i fjerde kvartal 2018.

Jinhui-styret har imidlertid besluttet ikke å anbefale utbetaling av noe utbytte for fjoråret.

Store bonuser

Det Hong Kong-baserte tørrlastrederiet har i flere år vært kjent for å være meget rundhåndet med lønns- og bonusutbetalingene til toppledelsen.

Det gjenstår å se hva Jinhui-sjefene vil fastsette sine lønns- og bonusavtaler til etter fjoråret. De reduserte lønnen og kutter ut bonusene etter katastrofeåret i tørrlastfarten i 2016, da tørrlastindeksen Baltic Dry Index nådde sitt laveste nivå på 30 år.

I 2018 doblet imidlertid brødrene Ng Siu Fai og Ng Kam Wah Thomas lønnen til 2,77 millioner dollar, tilsvarende 26,2 millioner kroner etter gårsdagens vekslingskurs.

Av årsberetningen fremgikk det at de da mottok lønn, bonus og andre innberetningspliktige ytelser på 6,83 millioner dollar, likt fordelt mellom seg.

Det var en kraftig økning fra 2017, da summen var 3,89 millioner dollar.

Tre fjerdedeler 

Utbetalingene til de to tilsvarte 78,4 prosent av 2018-resultatet i det børsnoterte rederiet, inkludert en salgsgevinst på 5,4 millioner dollar. De totale lønnskostnadene for de 67 øvrige ansatte i Jinhui Shipping and Transportation beløp seg til knappe 4,6 millioner dollar.

Med en tilsvarende utbetaling for i fjor ligger de an til å motta vel 3,5 millioner kroner.  Fasiten blir kjent først når det endelige årsregnskaper foreligger, normalt i begynnelsen av april.

Det akkumulerte underskuddet før skatt i perioden 2014-2017 var 659 millioner dollar. Mye av dette skyldes store nedskrivninger. I 2015 og 2016 nedskrev det Hong Kong-baserte rederiet flåten med hele 484 millioner dollar.

Ifølge den nettbaserte verdivurderingstjenesten VesselsValue anslås Jinhui-flåten i dag å være verdt 185 millioner dollar.

Ng Siu Fai og Ng Kam Wah Thomas grunnla rederiet sammen i 1987. De har flere ganger tidligere overrasket aksjemarkedet med solide lønns- og bonuspakker.

Høyest var bonusen i 2010, da de mottok vel 9,5 millioner dollar hver. I 2008 var den nær åtte millioner dollar.

Gjennom Jinhui Holdings kontrollerer Ng-familien 55,7 prosent av aksjene i Jinhui Shipping and Transportation. Selskapet er registrert på Bermuda og drives fra Hong Kong.

I tidlig handel på OsloBørs falt Jinhui-aksjen i går, men beveget seg så svakt over på plussiden. Det siste året har den falt rundt 50 prosent.

Jinhui Shipping and Transportation

(Mill. USD)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter23,919,7
Driftsresultat6,8-2,3
Resultat før skatt5,6-3,1
Resultat etter skatt5,6-3,1

Jinhui Shipping and Transportation

  • Tørrbulkrederi med en flåte bestående av supramax- og post-panamax- skip på mellom 50.000-90.000 dødvekttonn.
  • Har hovedkontor i Hong Kong.
  • Største aksjonær er Jinhui Holdings.