MPC Container Ships stupte til årslaveste

MPC Container Ships stupte til en ny bunnotering på børsen etter at kvartalstallene ble kjent fredag.

BLYTUNG AKSJE: Konsernsjef Constantin Baack i MPC Container Ships.

Rederiet hadde ambisjoner om å bli en betydelig spiller i markedet for utleie av skip til de store containerlinjeoperatørene og valgte å børsnotere seg i Oslo. Der ble selskapet og initiativtagerne tatt imot med åpne armer og på topp, sommeren for snart to år siden, ble aksjen handlet for rundt 55 kroner.

Starten kom da MPC kjøpte shippingporteføljer fra tyske banker med betydelig rabatt målt mot skipenes historiske byggekostnad. I 2018 ble rederiet tatt opp til notering på Oslo Børs.

Etter at resultatene for den siste tremånedersperioden i går ble kjent fredag morgen, raste kursen 6,64 prosent til 14,05 kroner i tidlig handel.

Halvering

MPC Container Ships endte med et Ebitda-resultat før avskrivninger på 4,8 millioner dollar i fjerde kvartal i fjor, som tilnærmet var en halvering fra samme tremånedersperiode i 2018. Samlet resultat endte på minus 14,2 millioner i kvartalet og et underskudd på 39,7 millioner dollar i hele 2019.

MPC hadde gjennomsnittlig timecharterinntekter på 8.505 dollar pr. skip pr. dag i fjerde kvartal, ned fra 8.718 i kvartalet før. For hele året endte timecharterraten på 8.885 dollar pr. skip pr. dag.

Rederiet rapporterer om at gode utsikter for 2020 nå er slått tilbake på grunn av coronaviruset. Likevel mener selskapet markedet fremstår godt og tror at at trafikken gradvis vil komme tilbake til normalt nivå igjen.

Mindreverdier

Flåten teller 66 skip, som den nettbaserte verdivurderingstjenesten VesselsValue mener har en markedsverdi på 390 millioner dollar. I MPCs eget regnskap er de samme fartøyene verdsatt til 622 millioner dollar. 

Hvis man legger VesselsValues tall til grunn, synker den bokførte egenkapitalen fra 410 til 178 millioner dollar.

Ved årsskiftet var selskapets rentebærende gjeld 280 millioner dollar.

Arctic Securities hadde i likhet med flere andre meglerhus som følger selskapet tett ventet bedre resultater enn selskapet leverte. 

På den positive siden viser Arctic-analytikerne til at MPC takket være de tre største eierne nylig har styrket egenkapitalen med 125 millioner kroner ved en kapitalutvidelse til kurs 17,25 kroner.

MPC Container Ships

(Mill. USD)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter44,252,5
Driftsresultat-8,70,4
Resultat før skatt-14,2-4,9
Resultat etter skatt-14,2-5,1

MPC Container Ships 

  • Opererer en containerskipsflåte med en kapasitet på mellom 1.000 og 3.000 TEU.