Utsetter utbytteprogram

Innsider kjøper aksjer for drøye 330.000 i Okeanis Eco Tankers. Bildet: OET-tanker. Foto: Okeanis Eco Tankers

Okeanis har valgt å utsette sitt program for implementering av utbytte til selskapets aksjonærer. Dette forklares med at selskapet ikke har klart å bygge opp tilstrekkelige reserver ettersom det ble brukt inntjening fra et sterkt marked til å nedbetale gjeld.

Dessuten har selskapet kapitalbehov på 10 millioner dollar for å ferdiggjøre scrubber-programmet samt klassifikasjon av aframax-flåten fra 2015. Til slutt pekes det på at markedsutsiktene er svært usikre.

Tjente 0,54 pr. aksje

Okeanis hadde i fjerde kvartal inntekter og et justert driftsresultat før avskrivninger på henholdsvis 49,5 millioner dollar og 38,9 millioner. Resultatet endte på 17,7 millioner dollar, tilsvarende 0,54 dollar pr. aksje.

Hittil i første kvartal er 77 prosent av tilgjengelige VLCC-dager på kontrakt til en gjennomsnittlig TC-rate på 100.200 dollar pr. dag. Tilsvarende er 83 prosent av tilgjengelig Suezmax-dager på kontrakt til 76.500 dollar pr. dag, mens 92 prosent av Aframax-dagene er på kontrakt til 46.500 dollar pr. dag.

Okeanis Eco Tankers

(Mill. USD)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter59,516,3
Driftsresultat29,63,2
Resultat før skatt17,7-0,7
Resultat etter skatt17,7-0,7