Blåkopi fra American Shipping Company

American Shipping Company overrasker sjelden. I fjerde kvartal leverte rederiet resultater som nesten var en blåkopi av tredjekvartalstallene.

STØ HÅND: Pål Lothe Magnussen styrer American Shipping Company med stø hånd. Foto: American Shipping Company

Shippinganalytikerne har ingen grunn til å bruke natten til hjelp for å analysere og estimere inntekter, kostnader og resultater i American Shipping Company (AMSC). AMSC er for tiden et av børsens enkleste shippingselskaper å analysere i og med at alle skipene i flåten går på langsiktige kontrakter.

Lange kontrakter

Det var midt i desember 2018 det ble kjent at AMSC hadde sikret videre beskjeftigelse for sine produkttankere med tilsammen 19 år. Leieavtalene for fem fartøyer ble forlenget med tre år, mens fire fikk kontraktene fornyet med ett år.

I fjerde kvartal i fjor omsatte det Kjell Inge Røkke-kontrollerte rederiet for 22,1 millioner dollar som var identisk med omsetningen både i fjerde kvartal i 2018 og i tredje kvartal i fjor. Resultatet bunnlinjen endte på 2,4 millioner dollar, som var sensasjonelle 0,6 millioner dollar svakere enn i tredje kvartal.

American Shipping Company

(Mill. dollar)4.kv./194.kv./18
Driftsinntekter22,122,1
Driftsresultat12,812,8
Resultat før skatt2,50,8
Resultat etter skatt2,42,9