Misje vil vente med å bekrefte seks nybygg

Kåre Misje & Co. har bestilt seks nye lasteskip, men har styreforbehold med å bekrefte ordren til 30. mars. Nå må fristen trolig utsettes på grunn av coronaviruset.

OMFATTENDE FLÅTEFORNYELSE: Bergen-rederiet Misje har inngått avtale om å få levert en serie på seks slike moderne og drivstofføkonomiske hybridskip. Skipene er utviklet av det skipstekniske konsulentfirmaet Wärtsilä Ship Design i nært samarbeid med rederiet. De skal bygges på Sri Lanka, men mye av utstyret ombord blir norsk. Illustrasjon: Wärtsilä

– Vi har valgt verft og skrevet kontrakt, men har styreforbehold til 30. mars. Mye stoppet imidlertid opp med prosjektet i forrige uke på grunn av cornasmitte-situasjonen. Nå vet jeg ikke hvordan fremdriften blir, sier Bergen-baserte Misjes adm. direktør Nils Magne Fjereide til Finansavisen.

Han tror det mest sannsynlige utfallet i denne omgangen blir at rederiet ber verftet, Colombo Dockyard på Sri Lanka, om å få utsatt fristen for å bekrefte ordren.

– Om et halvt år vet vi forhåpentlig mye mer enn det vi gjør nå, sier Misje-sjefen.

For dyrt i Norge

Bestillingen ved det japansk-eide verftet - det er Onomichi Dockyard som er hovedaksjonær i Colombo Dockyard - er på rundt 570 millioner kroner og den største i rederiets historie.

Nybyggene skal leveres med fire måneders mellomrom etter fredigstillelse av det første skipet i serien halvannet år etter endelig kontraktsundertegnelse.

– Nærskipsfartsflåten trenger fornyelse. Vi har jobbet med dette prosjektet i lang tid og håpet at det skulle være mulig å få bygget skipene i Norge. Men dessverre lå de to norske verftene vi fikk anbud fra veldig mye høyere i pris.

– Hadde vi valgt bygging i Norge, ville kostnadene blitt over dobbelt så høye som de nå gjør. Da er det vanskelig, for ikke å si umulig, å gå for en norsk løsning, sier Fjereide, som beklager dette.

– Det er ingen tvil om hva vi ønsket å få til, og en fornyelse av nærskipsfartsflåten burde kunne gi verftsindustrien flere oppdrag i årene fremover. Men prisen er selvsagt viktig; vi lever i en hard internasjonal konkurransesituasjon, sier Fjereide, som påpeker at mye av utstyret ombord vil komme fra norske leverandører selv om skipene bygges i utlandet.

REDERISJEF: Nils Magne Fjereide. Foto: Nils Petter Dale

Alternativet til Sri Lanka var bygging i Nederland, men kostnadene der lå 20-25 prosent høyere.

– Ekstrem usikkerhet

Det er over et år siden Misje & Co. ba om anbud på flere nybygg. Den første forespørselen gikk til verft i Norge, Nederland og Kina.

Nå var altså prosessen kommet så langt at rederiet hadde valgt verft og bestilt en serie på seks nye lasteskip.

– Alt er i prinsippet på plass. Men coronaviruset har skapt en ekstrem usikkerhet og gjør det vanskelig å løfte styreforbeholdet slik vi har frist til slutten av mars med å gjøre. I vår planlegging har vi lagt til grunn at utviklingen i fraktmarkedet skulle fortsette i samme positive spor og at det ville skje en gradvis styrkelse av inntjeningen, sier Fjereide.

I fjor seilte Kåre Misje & Co.s 12 mindre bulkcarriere inn totale driftsinntekter på 29,6 millioner euro, tilsvarende 338 millioner kroner, og satt igjen med et resultat på 3,2 millioner euro før skatt.

– Skipene seiler forsåvidt fortsatt til gode rater. Vi er booket forholdsvis godt opp fremover, men hva skjer i havnene denne og de neste ukene? Der er det mye usiikkerhet nå, sier Fjereide om bakgrunnen for at rederiet ser behov for å områ seg litt og få bedre oversikt før selskapets  storinvestering i nye, miljøvennlige skip bekreftes.

Hybridløsning

Bergen-selskapet satser på nybygg på vel 5.000 dødvekttonn. De blir cirka 90 meter lange og tenkes levert med dieselmekanisk fremdriftsmaskineri i kombinasjon med batteridrift.

Nybyggene er utviklet av Wärtsilä Ship Designs avdeling i Norge og skipene skal utstyres med Wärtsilä fremdriftssystemer.  

Kombinasjonen av dieselmekanisk fremdriftsmaskineri og batteridrift gjør det mulig å bruke batterier ved innseiling til og utseiling fra havner og ved lasting og lossing. I tillegg skal batteriene kunne lades mens skipet er i drift og til sjøs.

Rederiet og konsulentene vurderte også gassdrift, men valgte ikke å gå videre med det alternativet.

– Vi tror fremtiden er hybrid og bestemte oss tidlig for å investere i skip som kan veksle mellom diesel- og batteridrift, sier Fjerede.

Har finansiering

– Hva med finansieringen?

– To offensive norske sparebanker har stilt opp og sagt seg villig til å bidra med lån. I tillegg regner vi med å komme inn under Enovas ordninger for grønn skipsfart, sier Misje-sjefen.

Misje eier 12 og driver en flåte på 15 små bulkcarriere pluss et skip som opereres på vegne av en ekstern eier – alle 4.000- og 5.000-tonnere – som seiler langs norskekysten, i Baltikum og i Europa for øvrig. To av dem er såkalte selvlossere. Flåten eies gjennom datterselskapene Misje Bulk og AMI.

Rederiet har langsiktige kontrakter med norske og utenlandske industrikunder som sikrer lastetilgangen og beskjeftigelse av flåten, mens inntjeningen svinger i takt med utviklingen i spotmarkedet.

Typiske laster er gjødsel, korn, stein, stålprodukter og andre bulklaster.

Siden 2015 har Misje selv tatt hånd om den kommersielle driften av flåten.  Rederiet beskjeftiger cirka 170 sjøfolk og 17 ansatte i administrasjonen i Bergen og Kaliningrad.

Misje benytter polske og russiske mannskaper.

KÅRE MISJE & CO.

(Mill. euro)20192018
Driftsinntekter29,628,1
Driftsresultat43,8
Resultat før skatt3,22,9
Årsresultat2,52,2

NÆRSKIPSFARTSFLÅTEN

Over halvparten av verdens flåte av små og mellomstore tørrlastskip, hvorav mange benyttes i nærskipsfarten, er eldre enn 20 år. Det viser data fra DNV GL Group.

Nesten 30 prosent av flåten er eldre enn 30 år, men seiler fortsatt med last.

International Maritime Organization, IMO, stiller krav om 50 prosent reduksjon i totalutslippene fra skipsfarten innen 2050 målt mot nivået i 2008. Utslippet pr. transportarbeid skal ned med 40 prosent innen 2030.