Nordic American Tankers

Skipsreder Herbjørn Hansson lar seg ikke skremme av coronaviruset. Nå vil han doble utbytteutbetalingene fra Nordic American Tankers.

DOBLER: Herbjørn Hansson går nå langt i å love dobling av utbytteutbetalingene fra Nordic American Tankers. Foto: Ivan Kverme

I kjølvannet av den ekstreme oppgangen i VLCC-ratene har det nå kommet et betydelig løft også i suezmaxratene. Den vektede snittinntjenningen er ifølge skipsmeglerhuset Clarksons Platou oppe i hele 136.400 dollar dagen. Den voldsomme rateoppgangen er hovedårsaken til at skipsreder Herbjørn Hansson nå indikerer at utbytteutbetalingene fra Nordic American Tankers (NAT) kan blir doblet fra fjerde kvartal i fjor til første kvartal i år.

«Vi betalte utbytte på syv cent i fjerde kvartal i 2019. Vi håper å kunne doble dette for første kvartal 2020. NAT inngår nå kontrakter som strekker seg inn i andre kvartal i 2020,» skriver Herbjørn Hansson i et brev til selskapets aksjonærer tirsdag.

I det samme brevet hevder han at økt eksport fra Saudi Arabia fører til ekstra etterspørsel også etter suezmaxtonnasje.

«Som et eksempel så har det blitt hevdet at en million fat ekstra pr. dag fra Saudi Arabia til Det fjerne østen skaper etterspørsel etter 45 suezmax-ere,» skriver Hansson.

Halvert i New York

Han hevder at rederiet i løpet av de seneste dagene har inngått kontrakter der dagratene har ligget på nivåer fra 65.000 til mer enn 100.000 dollar dagen, mens driftskostnadene på skipene angivelig skal ligge på rundt 8.000 dollar dagen.

Fortsatt er det imidlertid slik at Nordic American Tankers har fått svært liten drahjelp av den høye inntjeningen i suezmax-markedet på børsen i New York. Aksjen har tvert imot vært i fritt fall siden den toppet ut på 5,15 dollar den 7. januar. Mandag falt den helt ned i 2,50 dollar og verdien at selskapet er dermed mer enn halvert på snaue to og en halv måned.

Skyhøye VLCC-rater

Det er imidlertid ikke bare i suezmaxsegmentet at ratene fortsetter å stige. Også i VLCC-markedet peker pilene i aller høyeste grad fortsatt oppover. Den seneste uken er det blitt rapportert VLCC-slutninger på strekningen fra Den arabiske gulfen til USA oppe i godt over 325.000 dollar dagen, mens det fra Gulfen til India i hvert fall er gjort en slutning på over 400.000 dollar dagen.

 Enkelt slutninger er imidlertid en ting. Lang viktigere for rederne er gjennomsnittsnivåene som oppnås på de forskjellige strekningene i spotmarkedet. Ifølge tirsdagens markedsoppdatering fra skipsmeglerhuset Clarksons Platou er den nå kommet opp i hele 258.200 dollar dagen. Det betyr at VLCC-ratene har steget med ytterligere 8.600 dollar dagen i løpet av det seneste døgnet og det til tross for at aktivitetsnivået i Gulfen skal ha tatt seg noe ned.

For rederier som har sluttet VLCC-ere i spotmarkedet de seneste dagene innebærer det at pengene formelig renner inn i kassen. John Fredriksen-kontrollerte Frontline opplyste i rederiets resultatrapport for 4. kvartal i fjor at deres VLCC-er har cash-break-even-rater på rett i overkant av 20.000 dollar dagen.