Glencore skal bruke verdens største tankskip som oljelager

Råvarekjempen Glencore har leid inn verdens største tankskip for å bruke det som oljelager. Det kan gi massiv avkastning.

VERDENS STØRSTE: Glencore skal benytte ULCC-en «Europe» til å lagre råolje. Foto: Euronav

Glencore har leid inn et av verdens største tankskip, den 2002-bygde ULCC-en «Europe», som eies av Euronav, for å lagre råolje i en periode på seks måneder, skriver Reuters.

Ifølge Finansavisens kilder er raten 37.000 dollar pr. dag. I tillegg har Glencore mulighet til å forlenge leieperioden i ytterligere seks måneder, men da til en dagrate på 50.000 dollar.

Ettersom de mindre VLCC-ene oppnår fraktrater i spotmarkedet på godt over 200.000 dollar pr. dag, betyr det at den sveitsiske råvaretraderen kan ha gjort et kjempekupp.

Solid gevinst

ULCC-er – Ultra Large Crude Carrier – er nesten 50 prosent større enn VLCC-er og har kapasitet til å lagre hele tre millioner fat råolje ombord, mot VLCC-ens to millioner fat.

Ettersom prisene på råolje med levering frem i tid er høyere – forwardkurven er i contango - kan Glencore kjøpe tre millioner fat råolje til rundt 28 dollar fatet, lagre den og selge den med levering om seks måneder for 33 dollar pr. fat. Det sikrer en inntekt på 15 millioner dollar.

Fratrukket leien for skipet, som for et halvt år blir 6,7 millioner dollar, kan det gi en gevinst på 8,3 millioner dollar, eller vel 91 millioner kroner, før kapitalkostnader.

Gode kort

Gevinsten kan også bli vesentlig høyere enn det Finansavisens regneeksempel, basert på forwardkurven for Brent-olje onsdag ettermiddag, indikerer.

Saudi Arabia pøser nå ut mer olje enn markedet trenger, noe som betyr at den må lagres et sted. Kjøpere med mulighet til å ta olje på lager har dermed gode forhandlingskort.

I tillegg selger Saudi Arabia sin olje i Europa til en rabatt på rundt 10 dollar pr. fat sammenlignet med Brent-prisen, ifølge sjefanalytiker for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop.

Avhengig av hvilke priser Glencore oppnår i markedet, er gevinstpotensialet opp mot flere hundre millioner kroner.

Eier begge

Euronav eier de to eneste operasjonelle ULCC-ene i verden. Begge brukes nå til lagring.

I fjor høst ble det kjent at den andre – «Oceania» – skulle benyttes til å lagre 420.000 tonn IMO2020-kompatibelt drivstoff for å sikre rederiet tilgang på drivstoff i det som var ventet å bli en usikker periode de første månedene av 2020.

«Oceania» ligger nå oppankret utenfor Malaysia.