Er kvitt tapssluket i Chile

For Western Bulk Chartering endte fjoråret med et underskudd på 38 millioner dollar, tilsvarende 435 millioner kroner basert på vekslingskursen torsdag.

FÅR REDUSERT TAPENE: Rederisjef Hans Aasnæs i Western Bulk Chartering har avsluttet oppryddingen etter store tap på en fraktkontrakt i Sør-Amerika, Nå mener styret selskapet er godt posisjonert for å dra nytte av et marked som han tror vil bedre seg utover i andre halvår. Foto: Western Bulk Chartering

For kort tid siden så det ut til at tapene ville bli enda større på grunn av selskapets engasjement med en bestemt kunde i Chile.  Men siden de foreløpige regnskapstallene for andre halvår i fjor ble offentliggjort i slutten av januar er omfanget av de fremtidige forpliktelsene redusert.

– Vi har kontinuerlig kontakt med alle våre kunder, så også med denne kunden, og ble for en stund siden enige om å avslutte kontrakten ved utgangen av mars.

Det sier adm. direktør Hans Aasnæs i Christen Sveaas' tørrlastrederi Western Bulk Chartering i Oslo til Finansavisen.

Reverserte

Fraktkontrakten, der man ikke samtidig sikret skip til å betjene avtalen, ble inngått i 2017.  I utgangspunktet løp den aktuelle kontrakten i ytterligere to år, med befrakterens opsjon på enda et års forlengelse.

Aasnæs sier at tapene i Chile ikke bare var knyttet opp mot denne ene avtalen, men erkjenner at den utgjør det meste. 

– Vi har i rapportene våre for 2018 og 2019 redegjort for disse tapene. I år måtte vi, slik det fremgår av regnskapene, reversere en del av avskrivningene vi gjorde ved nyttår, sier han.

Det foreløpige regnskapet viste at tørrlastrederiet i seksmånedersperioden juli-desember i fjor tapte 24,4 millioner dollar på aktivitetene i det sør-amerikanske landet.

Av dette gjaldt 15,6 millioner dollar avsetninger for fremtidige tap. I det endelige fjorårsregnskapet er denne avsetningen redusert med 5,5 millioner dollar.

Ny emisjonsrunde

Hovedaksjonærene i Western Bulk Chartering, Christen Sveeas’ selskap Kistefos Equity Holdings og Erik Braathens Ojada, har skutt inn 29,6 millioner dollar i ny egenkapital for å demme opp for tapene.

Takket være denne innsprøytningen kunne selskapet ved årsskiftet avlegge et regnskap med en bokført egenkapital på 16 millioner dollar.

Det er tidligere bebudet en reparasjonsemisjon der de øvrige aksjonærene ville få mulighet til å delta. Av årsberetningen fremgår det at reparasjonsemisjonen vil omfatte de 149 største eierne utenom Sveaas og Braathen.

De vil kunne tegne tilsammen nær 1,6 millioner aksjer til en kurs på 12,50 kroner. Tegningsperioden løper fra 23. mars til 17. april.

Færre skip

I fjerde kvartal reduserte Western Bulk Chartering sin tørrlastflåte til 138 skip for å begrense eventuelle problemer i forbindelse med innføringen av de nye IMO 2020-bestemmelsene om utslippskutt og fordi man ventet et svakere marked inn i det nye året.

Takket være dette har markedsutviklingen og coronasmittespredningen så langt hatt liten innvirkning på resultatene i første kvartal.

Fallende rater i fraktmarkedet er benyttet til å leie inn rimelige skip for å dekke allerede inngåtte fraktkontrakter.

Ifølge Aasnæs er rederiet nå godt posisjonert for å utnytte mulighetene som måtte by seg fremover. Han regner med at tørrlastmarkedet vil styrke seg i andre halvår etterhvert som helsemyndighetene får kontroll med corona-pandemien.

Inntil videre arbeider alle ansatte ved rederikontorene i Oslo, Seattle og Santiago hjemmefra.

WESTERN BULK CHARTERING

Mill. USD20192018
Driftsinntekter1.062,61.070,2
Driftsresultat−32,25,4
Resultat før skatt−35,55,3
Årsresultat−384,2