Wilson frykter negative effekter fra coronaviruset

Men rederiet forventer at driftsresultatet i år blir større enn i fjor.

UKLARE UTSIKTER: Her Wilson-fartøyet «Wilson Sund», som er på 6.470 dødvekttonn og ble bygget i 1999. Foto: Wilson

Tørrlastrederiet Wilson tror coronavirusets utbredelse kan gi lavere etterspørsel etter industriprodukter og sjøtransport i selskapets markedsområde.

Foreløpig er virkningene fra virusutbruddet imidlertid begrensede, presiserer selskapet, som torsdag har lagt frem årsrapporten for 2019.

«Selskapet klarer inntil videre å løse de operasjonelle utfordringer og opprettholder aktiviteten i dagens situasjon. De økonomiske konsekvensene for Wilson fremover er derimot uklare om virusforløpet fortsetter», heter det fra Wilson, der styreleder Kristian Eidesvik kontrollerer 86,5 prosent gjennom selskapet Caiano.

Handelsuro og Brexit

I årsrapporten poengterer rederiet at dets virksomhet i stor grad er eksponert for internasjonale konjunkturer, der handelskonflikter, Brexit og politisk usikkerhet har vært påvirkende faktorer i senere år.

Og rederiet mener det ikke kan utelukkes at økonomien i Europa, som har særlig betydning for selskapet, opplever ingen vekst, lav vekst eller et tilbakeslag.

Venter bedre drift

Likevel venter rederiet at årets driftsresultat blir bedre enn i 2019. I fjor var driftsresultatet på 19,0 millioner euro, mot 20,7 millioner i 2018.

Wilson peker på at kontraktsporteføljen er priset på et bedre inntjeningsnivå for i år enn i fjor.

Selskapet har fortsatt en stor andel kontraktsdekning nå i 2020, en andel som også er økende, opplyses det. Med det vil rederiet være «noe mindre eksponert for periodevis lav etterspørsel enn mange andre aktører i bransjen».

I årsrapporten gjør rederiet også et poeng av at det de seneste årene har vært lite nybygging på tilbudssiden i det segmentet selskapet opererer i, og at selskapet ikke ser tegn til at tilbudssiden vil endres til det negative på kort sikt.