Klaveness Marine har 3,5 prosent i 2020 Bulkers

Klaveness Marine er sjette største aksjonær i tørrlastrederiet 2020 Bulkers. Oslo-selskapet eier 3,5 prosent av aksjene i det børsnoterte rederiet.

FØRSTE AV ÅTTE: «Bulk Sandefjord» er det første av tilsammen åtte store malmskip i Newcastlemax-klassen som 2020 Bulkers får levert fra skipsverftet New Times i Kina. Pr. i dag er seks av fartøyene i drift, mens de to siste leveres i løpet av de neste månedene. Foto: 2020 Bulkers

For seks-syv å siden planla skipsreder Tom Erik Klaveness og familieselskapet Klaveness Marine å bygge opp ny virksomhet i tørrlastsektoren. Planen var da å bestille en serie nye mellomstore tørrlastskip i samarbeid med en utenlands investor.

En stadig voksende nybyggingsordrebok og et investeringssamarbeid som ikke ble noe av førte imidlertid til at disse planene ble droppet.

Av 2020 Bulkers' årsberetning, som ble offentliggjort denne uken, fremgår det at et par  Klaveness-eide selskaper har tilsammen 775.000 aksjer. Det tilsvarer omtrent 3,5 prosent av aksjene i Tor Olav Trøims tørrlastsatsing.

Med en aksjekurs torsdag ettermiddag på 44,40 kroner har denne posten en verdi på 34,4 millioner kroner.

Fra før av eier Klaveness Marine 50 prosent i bilskipsrederiet Norwegian Car Carriers og har kjøpt seg inn i flere av skipsreder Trygve Seglems LNG-tankere som drives i regi av Haugesund-rederiet Knutsen OAS Shipping.

KLAVENESS-SJEF: Jon Chr. Syvertsen. Foto: DIEDERIK DE GROOTFinansiell investering

Klaveness Marines adm. direktør Jon Christian Syvertsen sier at aksjeinnehavet i 2020 Bulkers er en finansiell investering.

– Vi har ingen planer om å gjøre noe industrielt i storbulk, men har kjøpt denne posten i 2020 Bulkers.

– Der aksjekursen tilnærmet er halvert siden årsskiftet?

– Aksjekurser svinger, det vet vi. Vi har tro på forretningsmodellen som 2020 Bulkers har valgt, så får vi se etterhvert hvor god denne investeringen blir for oss, sier Syvertsen.

Tor Olav Trøim er største eier i 2020 Bulkers med 37,6 prosent, hvorav mesteparten - 32,4 prosent - står på hans selskap Drew Holdings.

Eies av døtrene

Etter delingen av Torvald Klaveness Gruppen mellom reder­brødrene Tom Erik og Trond Harald Klaveness i 2011 ble Tom Erik Klaveness’ virksomhet lagt inn i selskapet Klaveness Marine Holding.

Tom Erik Klaveness har overført eierskapet i Marine til døtrene Karianne og Kristine, som eier alle B-aksjene via hvert sitt aksjeselskap. Selv har han bare beholdt én av de tre stemme­berettigede A-aksjene.

Størsteparten av verdiene ligger i finansielle investeringer, som ved forrige årsskifte utgjorde cirka 40 prosent av totalbalansen. Eiendom står for 37 prosent og shipping 23 prosent av balansen.

Det regnskapsmessige resultatet i 2018 ble 370 millioner kroner, mens den verdijusterte egenkapitalen økte med 450 millioner kroner.