Wallenius Wilhelmsen trekker utbytte

Foto: Bloomberg

Gitt den uforutsigbare situasjonen for den globale økonomien har Wallenius Wilhelmsen besluttet å trekke tilbake det foreslåtte utbyttet for 2019, opplyses det i en melding.

Selskapet melder også at de vil skrape opptil fire fartøy, samtidig som inntil ti skip blir plassert i opplag.

– Verden har endret seg dramatisk de siste ukene, og vi føler alle effekten. Effekten disse hendelsene vil ha på verdensøkonomien og globale forsyningskjeder er fortsatt uforutsigbar, men det blir stadig tydeligere at aktuelle hendelser vil ha konsekvenser på lengre sikt, sier adm. direktør i Wallenius Wilhelmsen, Craig Jasienski, i en kommentar.

Utbyttet

I forbindelse med fjerdekvartalsfremleggelsen forslo styret i Wallenius Wilhelmsen et ordinært utbytte på 7 cent per aksje. I tillegg ble det foreslått å gi styret en fullmakt til å godkjenne en andre utbyttebetaling på 7 cent. 

Styret har nå besluttet å trekke tilbake dette forslaget, som totalt ville ha tilsvart rundt 60 millioner dollar.

Overkapasitet

Wallenius Wilhelmsen melder også at den nåværende situasjonen indikerer en overkapasitet i slåten på 10-15 skip, etter allerede planlagt tilbakelevering av chartret fartøy.

Rederiet jobber med å resirkulere opptil fire skip, som alle er eldre enn 24 år.

For å reduserer driftskostnadene ytterligere, plasseres inntil ti fartøyer i opplag. 

«Dette setter oss i en posisjon til å raskt kunne justere kostnadene etter hvert som forsyningskjeden og markedseffektene blir tydeligere fremover», skriver selskapet, og påpeker at beregnet kostnadsbesparelser for et fartøy i opplag er på cirka 3-4.000 dollar per dag, avhengig av opplagets lengde.