Wallenius Wilhelmsen: Ny bunnkurs etter varsel om flåtekutt

Analytikere er positive til nye krisetiltak i Wallenius Wilhelmsen, som kan spare inntil 250 millioner dollar på oljeprisfallet. Men på børsen når aksjen nye bunnkurser.

MINDRE LAST: Statistikken peker i retning av et fall på nærmere 10 prosent i verdens bilskipninger hittil i år. Størst er fallet ut fra Sør-Korea, hvor eksporten er ned 27 prosent. Bildet er fra havnen i Charleston i USA. Foto: Bloomberg

– Tiltakene for å redusere flåten er klart positive, sier Clarksons Platou Securities' shippinganalytiker Frode Mørkedal til Finansavisen etter at bilskipsrederiet og logistikkselskapet mandag offentliggjorde nye kostnadskutt.

Også det foreslåtte aksjeutbyttet på inntil 60 millioner dollar droppes.

Kepler Cheuvreuxs shippinganalytiker Petter Haugen har rykket ut med en ny kjøpsanbefaling på aksjen med et kursmål på 35 kroner.

Bedrer utnyttelsen

Mørkedal anslår at skipskapasiteten i Wallenius Wilhelmsen reduseres omtrent med 15 prosent for hele året og nærmere 20 prosent i andre halvår sammenlignet med tilsvarende periode i 2019 med de justeringene som ble varslet mandag.

Beregningen inkluderer effekten av at inntil ti av rederiets bilskip legges i opplag og at fire fartøyer tas permanent ut av trafikk og sendes til opphugging.

– Dette burde bedre utnyttelsen av skipene som forblir i operasjon og dermed hjelpe til med å opprettholde fortjenesten pr. transportert bil, sier Mørkedal.

Om bakgrunnen for det som nå gjøres, sier Wallenius Wilhelmsens konsernsjef Craig Jasienski:

– Verden har endret seg dramatisk i løpet av de siste ukene, og vi føler effekten av det.

Alt annet like tror Clarksons Platou Securities-analytikeren at selskapet kan forbedre resultatet med 50-60 millioner dollar gjennom endringene i tonnasjeinnsatsen, sammenlignet med ikke å gjøre noe.

Billigere bunkers

– I tillegg vil Wallenius Wilhelmsen tjene på oljeprisfallet. Bunkerskostnadene er nær halvert i det siste, og skulle dette vedvare, kan selskapet spare 250 millioner dollar på årsbasis, sier Mørkedal.

Det store usikkerhetsmomentet er ifølge ham hva skipningene blir fremover. Selskapet har indikert et 20 prosents fall i volumene for første kvartal.

Offentlig statistikk tyder på et fall på rundt 9 prosent i verdens bilskipninger hittil i år.

Størst nedgang ser man ut fra Sør-Korea – et av Wallenius Wilhelmsens viktigste markeder – der eksporten er ned 27 prosent.

Mørkedal minner om at bilskipningene i kjølvannet av finanskrisen i 2009 falt hele 33 prosent.

Daværende Wilh. Wilhelmsen, som drev de operative bilskipsrederiene i et joint venture med Wallenius Lines i Stockholm, rapporterte om et fall i volumene i første halvår 2009 på 40 prosent. Deretter var det en gradvis bedring gjennom andre halvår.

– Det man så den gangen, var at bilprodusentene som stengte ned produksjonen, møtte bilsalget med å trekke fra lagrene av biler nærme konsumentene. Landbaserte logistikkoperasjoner ble derfor ikke så påvirket som sjøveis handel, sier han.

– Kan være oppnåelig

Med nærmere 400 millioner dollar i cash ved slutten av fjoråret og med renter og avdrag i overkant av 600 millioner for 2020 trenger Wallenius Wilhelmsen ifølge Mørkedal anslagsvis driftsinntekter (EBITDA) på 300-350 millioner dollar for at ting skal gå rundt.

– Dette kan være oppnåelig selv med 25 prosents fall i volumene for hele året gitt de tiltakene selskapet nå har annonsert, sier han.

På Oslo Børs førte mandagens melding til en ny nedtur for aksjen, som på det laveste ble handlet til enda en ny all-time low-notering; 7,58 kroner. Ved 14.30-tiden var aksjen ned 9,3 prosent til 7,80 kroner.

Ifølge selskapets finansdirektør Rebekka Glasser Herlofsen har Wallenius Wilhelmsen en liste over kandidater for hvilke skip som skal legges opp.

– Dette vil foregå gradvis og over tid gitt utviklingen i markedet. Vi kommer til å forsøke å fordele opplagssteder så kostnadseffektivt som mulig, og slik at vi har et godt utgangspunkt når skipene skal reaktiveres. Det vil si at eksakt hvilke skip og hvor de vil legges i opplag, beror på etterspørselsutviklingen og geografi, sier hun.

Reduserer antallet ansatte

– Hvor mange sjøfolk vil bli permittert som følge av flåtekuttene?

– Dessverre vil det faktum at vi reduserer flåten påvirke sysselsettingsgraden på våre skip. Om det vil innebære permitteringer kommer helt an på hvordan bildet ser ut hos de eksterne ship management-selskapene hvor besetningen er ansatt.

Wallenius Wilhelmsen benytter i likhet med mange andre rederier slike selskaper til å ta seg av bemanningen, mens det selv tar hånd om den kommersielle driften.

På spørsmål om konsekvensene for selskapets landbaserte logistikkvirksomhet sier Glasser Herlofsen:

STANSER: – Vi har i hovedsak sett at bilprodusentene har tatt beslutninger om å stoppe produksjonen i Nord-Amerika og Europa, sier finansdirektør Rebekka Glasser Herlofsen. Foto: Iván Kverme

– Vi har i hovedsak sett at bilprodusentene har tatt beslutninger om å stoppe produksjonen i Nord-Amerika og Europa. Dessverre vil dette ha en innvirkning på vår gjennomstrømning, og vi jobber for tiden med beredskapsplaner i samarbeid med våre kunder.

– Er tiltakene som nå besluttes iverksatt et tegn på at svikten blir større enn dere la til grunn for relativt kort tid siden?

– De tiltak vi nå meddeler, er på linje med det som ble kommunisert fra vår side tidligere denne måneden, sier hun.

Produksjonen i gang igjen

– Hva er status for de ansatte ved kontorene i Kina og Sør-Korea?

– I Kina og Sør-Korea ser vi en positiv utvikling; smittespredningen avtar og industrien gjenopptar sin aktivitet.

– Produksjonen av bilkomponenter og biler er i stor grad i gang igjen, og våre ansatte som har gjort en fantastisk innsats fra hjemmekontor, begynner å returnere til kontorene.

– Vi setter våre ansattes helse og sikkerhet i første rekke og følger retningslinjene fra lokale myndigheter, sier Wallenius Wilhelmsens finansdirektør.

JUSTERER KURSEN: Konsernsjef Craig Jasienski tar tøffe grep i Wallenius Wilhelmsen. Foto: Ivan Kverme
SER BETYDELIGE BUNKERSINNSPARINGER: Analytiker Frode Mørkedal i Clarksons Platou Securities mener Wallenius Wilhelmsen ligger an til å tjene mye på oljeprisfallet og har tro på at sparetiltakene som nå iverksettes, vil ha effekt. Foto: Iván Kverme

WALLENIUS WILHELMSEN

Bilskipsrederi og logistikkselskap med hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo.

Wallenius Wilhelmsen-gruppen består av Wallenius Wilhelmsen Ocean, Wallenius Wilhelmsen Solutions, Eukor og Arc.

Selskapene i gruppen sysselsetter cirka 9.500 ansatte i 29 land over hele verden.

Konsernsjef er australske Craig Jasienski.

Fikk nåværende selskapsform etter en fusjon mellom bilskipsaktivitetene i rederiene Wallenius Lines og Wilh. Wilhelmsen i april 2017.

Største aksjonærer er svenske Walleniusrederierna og Wilh. Wilhelmsen Holding. De to selskapene har like store eierandeler.