Innsidehandel i Okeanis

Sitter på fem prosent av aksjene.

Nissos Therassia aframax Foto: Okeanis Eco Tankers

Et fond av Ironsides Partners solgte mandag 12.874 aksjer til en pris på 53,4 kroner per aksje. Det betyr at det ble solgt aksjer for 687.472 kroner.

Etter transaksjonen sitter fondet på 1.635.684 aksjer til en verdi av 86,7 millioner kroner.

Sjefen for investeringer i Ironsides Partners sitter i styret i Okeanis Eco Tankers.

Hittil i år har aksjen falt 50,5 prosent, mens den er ned 37,7 prosent den siste måneden.