Stolt-Nielsen advarer mot lengre nedstengning av verdensøkonomien

Niels G. Stolt-Nielsen mener en lengre nedstengning av verdensøkonomien kan føre til skader som det kan ta flere generasjoner å rette opp.

– BEKYMRET: En lengre stengning av verdensøkonomien kan føre til skader som det kan ta flere generasjoner å rette opp, sier Niels G. Stolt-Nielsen (til høyre). Til venstre gruppens finansdirektør, Jens F. Grüner-Hegge. Foto: Eivind Yggeseth

– Vi håper på det beste, men forbereder oss for det verste, sier konsernsjef Niels G. Stolt-Nielsen i Stolt-Nielsen-gruppen.

Han tror folk etter en stund vil forstå at dødeligheten som følge av en økonomisk kollaps kommer til å være mye høyere enn dødeligheten på grunn av coronaviruset og covid-19.

– Jeg håper strategien med isoleringen er å kjøpe seg tid – en til to måneder – for helsevesenet til å kunne behandle et høyere antall syke med ventilatorer.

– En lengre stengning av verdensøkonomien kan føre til skader som det kan ta flere generasjoner å rette opp, sier Stolt-Nielsen.

Venter nedgang

Ifølge ham går den operative delen av gruppens virksomhet både til sjøs og på land bra, forholdene tatt i betraktning:

– Det er nye preventive prosedyrer i havnene, men det forårsaker ikke forsinkelser. Utfordringene på det operasjonelle er bytting av mannskap ettersom land har stengt sine grenser.

– Volumet av produkter vi transporterer, har holdt seg overraskende bra i kjemikalietankdelen, Stolt Tankers. Både terminal- og tankcontainerdivisjonene av gruppen er meget aktive. Vi venter imidlertid at dette kommer til å forandre seg i nær fremtid, sier Stolt-Nielsen.

Rederiforbundets adm. direktør Harald Solberg beskriver situasjonen for rederibedriftene som «veldig uoversiktlig» akkurat nå.

– Det er ingen tvil om at en delvis nedstengning av mange aktiviteter som det vi nå er vitne til i verden, i betydelig grad vil ramme verdensøkonomien og dermed også etterspørselssiden.

– Vi prøver å holde hjulene i gang så godt som mulig; sjøtransporten er jo viktig for vareflyt og forsyninger, sier Solberg.

VIKTIG FORSYNINGSLINJE: – Vi prøver å holde hjulene i gang så godt som mulig, sier Harald Solberg i Rederiforbundet. Foto: Kilian Munch

Fergesmell

Den største smellen blant medlemsbedriftene så langt har Hurtigruten og fergerederiene som seiler mellom Norge og Danmark, Sverige og Tyskland fått:

– Over 5.000 ansatte, de aller fleste sjøfolk, er permittert i Hurtigruten, Color Line og i danske Fjord Line, som alle har innstilt planlagte seilinger og ruter og lagt skip i midlertidig opplag.

– Det sier seg selv at det er en kjempestor utfordring både for selskapene og de ansatte. Skulle dette trekke ut i tid, vil det fort kunne gi konsekvenser for den løpende betjeningen av kostnader og finansielle forpliktelser, sier Solberg.

Om situasjonen for rederinæringen samlet sett sier han:

– Det er dessverre lite som tilsier at dette vil gå fort over. Etterhvert som dagene har gått, er det ikke så mange optimister igjen.

– De fleste forbereder seg på at dette vil komme til å ta tid, og planlegger nødvendige tiltak som kan ta høyde for det.

FULL STOPP: Bil- og passasjerfergen «Color Hybrid» på vei inn Sandefjordsfjorden i forbindelse med jomfruturen i ruten mellom Vestfold og Bohuslän i fjor sommer. Nå er det full stopp for fem av rederiets syv ferger. Foto: Glenn T. Walmann

– Krevende

– Men det er store utfordringer knyttet til å forstå hva som faktisk skjer fordi endringer kommer veldig raskt. Det gjør det krevende å navigere fornuftig nå, sier Solberg.

Han påpeker at skipsfartsnæringen i Norge ikke bare er rammet av coronaviruset og konsekvensene det gir, men også av et kraftig oljeprisfall. Det skyldes at en betydelig del av flåten betjener oljevirksomheten både på norsk sokkel og internasjonalt.

– Det kan fort gi store negative konsekvenser hvis oljeselskapene skrur ned aktiviteten på sokkelen.

– For offshore serviceskipsrederier som nå er i innspurten med viktige refinansieringsrunder, kommer dette selvsagt på et veldig vanskelig tidspunkt, sier Rederiforbundets adm. direktør.

Foreløpig seiler skipene. Men det er ifølge Rederiforbundet mange utfordringer i forbindelse med gjennomføringer av planlagte mannskapsskifter og havneanløp rundt om i verden, der man møter forskjellige nasjonale reguleringer.

Forlenger seilingsperioder

Mannskapsskifter på skip i utenriksfart er i stor grad løst midlertidig ved å forlenge seilingsperiodene for dem som allerede befinner seg ombord.

Et av problemene er at mange flyruter ikke lenger eksisterer.

– Kombinert med nasjonale restriksjoner i ulike land gjør det det utfordrende å samle det nye mannskapet i tide til å overta skipet mens det er i havn. Men vi har en god dialog med sjømannsorganisasjonene om dette og har funnet foreløpige ordninger.

– Hva med skipene som betjener oljevirksomheten i Nordsjøen?

– Innenriks er det fortsatt flyruter vi kan benytte oss av, men det har vært og vil fortsatt være behov for at man kan jenke seg litt og justere noe på skiftplanen om nødvendig, sier Solberg.

Børsnedtur

Shippingindeksen OSLSHX ved Oslo Børs var midt på dagen tirsdag opp 6,3 prosent. Men nedturen siden årsskiftet har vært brutal med et fall på 39,3 prosent.

OSLSHX har falt mer enn hovedindeksen, men mindre enn energiindeksen. Utenom energi er det bare forbruksvarer som har falt mer enn shipping.

Åtte av de børsnoterte rederiene har falt over 50 prosent siden årsskiftet basert på aksjekursene klokken 12.45 tirsdag. Størst er nedturen for gassrederiet Höegh LNG med et fall på 69,8 prosent.

Deretter følger bilskipsrederiet og logistikkselskapet Wallenius Wilhelmsen med minus 62,1 prosent, gassrederiet Awilco LNG med minus 56,8 og gassrederiet BW LPG med minus 56,8 prosent.

Blant de åtte øverst på taperlisten målt i prosentvis nedgang er også gassrederiene Flex LNG og Avance, containerskipsrederiet MPC Container Ships og tankrederiet Okeanis Eco Tankers.

Shippingindeksen er imidlertid kapitalvektet, og aksjer som Wallenius Wilhelmsen, BW LPG, Star Bulk Carriers, Hafnia og Stolt-Nielsen har bidratt mest til fallet på nær 40 prosent.