Arver stemmeretten

Thomas Wilhelmsen har arvet den stemmeberettigede A-aksjen i familieselskapet Tallyman etter faren, skipsreder Wilhelm Wilhelmsen.

OVERTAR A-AKSJEN: Konsernsjef Thomas Wilhelmsen i Wilh. Wilhelmsen Holding eier toppselskapet Kiro Invest, som sitter med aksjene i nøkkelselskapet Cetus på den private siden i familiestrukturen. Foto: Iván Kverme

Konsernsjef Thomas Wilhelmsen i den maritime industrigruppen Wilh. Wilhelmsen Holding overtar ifølge en børsmelding A-aksjen i familienes selskap Tallyman, som er største aksjonær i børsnoterte Holding. 

Det betyr at Thomas Wilhelmsen sammen med noen aksjer han også arver kontrollerer 49,83 prosent av aksjene i Holding, hvorav 60,33 prosent av A-aksjene i selskapet, som har to aksjeklasser.

Basert på kursen onsdag formiddag har A-aksjen hittil i år falt 44,1 og B-aksjen 43,5 prosent, som gir selskapet en samlet børsverdi på 4.121 millioner kroner.

Sammen med Wilhelmsens svenske partner Walleniusrederierna kontrollerer Wilh. Wilhelmsen Holding bilskipsrederiet og logistikkselskapet Wallenius Wilhelmsen, som onsdag formiddag hadde falt 62 prosent siden årsskiftet. 

Uenighet i familien

Før Wilhelm Wilhelmsens bortgang for en drøy måned siden hadde tre av de fire grenene i Wilhelmsen-familien tatt initiativet til en prosess for å se på mulighetene for en modernisering av eierskapet.

Disse, som er etterkommere etter Wilhelm Wilhelmsens bror, samt hans to søstre og deres barn, mener ordningen og et komplisert nettverk av private familieselskaper med stor grad av krysseierskap har utspilt sin rolle.

Målet deres var en modell som skulle gi alle eierne lik innflytelse over forvaltningen av verdiene som er bygget opp.

Thomas Wilhelmsen har tidligere avdramatisert uenigheten i familieselskapene og sagt at det ikke foregikk noen restruktureringsprosess.

– Samtidig er vi er åpne for dialog om gode løsninger, men innenfor rammen dagens modell setter for styring av familiens aksjeselskaper, sa han til Finansavisen i midten av februar. Samtidig presiserte han at hver aksje har identiske økonomiske interesser.