Gearbulk-partner nedskriver lån

Kristian Jebsens bulkskipspartner Mitsui OSK Lines gjør store nedskrivninger på sitt medeierskap i Jebsens Gearbulk.

FØRST UTE: «Lawin Arrow» var det første skipet som ble omprofilert til den nye samseilingen med Grieg Star, G2 Ocean. Foto: G2 Ocean

– Vi er ikke i noe mislighold, sier Gearbulks hovedaksjonær Kristian Jebsen til Finansavisen.

Nedskrivningene på totalt 146 millioner dollar, tilsvarende over 1,6 milliarder kroner, omfatter foruten Mitsui OSK Lines' (MOL) 49 prosents andel i Gearbulk også selskapet Ocean Network Express.

Av dette er 71 millioner dollar knyttet til et lån som MOL Bridge Finance har gitt til Gearbulk.

Det Tokyo-baserte selskapet har eid 49 prosent av aksjene i Gearbulk siden 2009. Da kjøpte det seg opp etter å ha eid 40 prosent siden 1991.

Markeds- og coronarelatert

Nedskrivningen forklares med henvisning til et langvarig svakt marked i nisjen for såkalte «open hatch»-spesialskip som Gearbulk eier og driver, i tillegg til effektene av coronaviruset.

Gearbulk driver sin tørrlastflåte sammen med Grieg Star i Bergen i regi av samarbeidsselskapet G2 Ocean, som kontrollerer cirka 130 bulkcarriere.

De fleste, 90, er spesialskip av typen «open hatch» som kan frakte cellulose, andre trelastprodukter og forskjellige typer prosjektlaster. Samseilingen er størst i verden innenfor frakt av cellulose.

Jebsen sier at MOL på grunn av sine revisjonsrutiner må gjøre en avsetning nå og påpeker at det ikke foreligger noe mislighold.

– Vi er enige med MOL om en forlengelse av dette aksjonærlånet – et lån vi har hatt i flere år. Jeg kjenner ikke de interne detaljene, men antar at den generelle markedssituasjonen gjør at revisorene er ekstra bekymret og sensitive i sine vurderinger disse dager.

– Når det er sagt, er det selvsagt ingen hemmelighet at alle i vår sektor taper penger om dagen – og har gjort det en stund. Men vi har brukt vår relative styrke blant annet til å etablere G2 Ocean-samarbeidet med Grieg Star.

– I tillegg har vi gradvis reorganisert vår virksomhet og kostnadsbase for å være best mulig rustet til å stå imot den negative utviklingen, sier Kristian Jebsen.

For seks år siden flyttet Jebsen holdingselskapet for Gearbulk fra Bermuda til Sveits.

Ny sjef

Det felles driftsselskapet for Grieg Gruppens shippingdel og Kristian Jebsens Gearbulk har vært i gang siden 1. mai 2017. Ved årsskiftet ble Rune Birkeland etterfulgt av kommersiell direktør Arthur English som ny toppsjef.

Birkeland kom fra Grieg-siden, mens English har sin bakgrunn fra Kristian Jebsens Gearbulk.

– Vi har tatt ut synergier i størrelsesorden 85 millioner dollar og omsetter for nærmere 1 milliard kroner i måneden. Resultatene er vesentlig forbedret etter at den kommersielle driften av begge rederiers skip ble samlet i G2 Ocean, sa Birkeland i desember i fjor.

Inntektene det første hele driftsåret, i 2018, kom opp i 1.306 millioner dollar, hvorav «open hatch»-skipene sto for 90 prosent og konvensjonelle bulkcarriere for resten. I fjor var totalomsetningen 1.194 millioner dollar.

Gearbulk offentliggjør ikke sine regnskapstall.