Rederiene ber om midlertidige lån

Rederinæringen ber om en midlertidig låneordning for å sikre arbeidskapital og tilbud om avdragsutsettelser for lån i Giek og Eksportkreditt Norge.

UTE AV TRAFIKK: Color Lines bil- og passasjerferger «Color Fantasy» og «Color Magic» (bildet) er tatt ut av trafikk og ligger ved kai i påvente av at ruten mellom Norge og Tyskland kan gjenopptas. Rederiet har permittert hovedtyngden av de ansatte, men frakter fortsatt containere og last på strekningen med roll on/roll off-skipet «Color Carrier». Foto: Håkon Sæbø

Rederiforbundet anbefaler at det innføres nye tiltak for å dekke behovet for arbeidskapital i bedrifter som faller utenom de tiltakene regjeringen allerede har kommet med. I tillegg ber forbundet om at det gjøres noen tilpasninger i de vedtatte ordningene.

En ny, midlertidig låneordning gjennom Eksportkreditt Norge og Garantiinstituttet for eksportkreditt, Giek, er ett av forslagene.

BER OM NYE TILTAK: Rederiforbundets Harald Solberg (til høyre), her sammen med statsminister Erna Solberg og Wilh. Wilhelmsen-sjefen Thomas Wilhelmsen ved overleveringen av Rederiforbundets konjunkturrapport for de maritime næringene i fjor. Foto: Iván Kverme

Store endringer

Tiltakene for å håndtere coronaviruset har ført til dramatiske endringer for bedrifter og næringsliv.

– Effektene for skipsfarten varierer avhengig av hvilke markeder virksomhetene opererer i, sier Rederiforbundets adm. direktør, Harald Solberg.

– For rederier innen utenriks passasjerfart har coronatiltakene ført til umiddelbar stans i store deler av virksomheten. Det er derfor viktig at vi sikrer de bedriftene som ikke direkte omfattes av de pakkene som allerede er kommet, sier han.

En midlertidig låneordning via Eksportkreditt Norge og Giek anbefales for å sikre arbeidskapital og tilbud om avdragsutsettelser for lån som er opptatt og garantert der.

– For store

Forbundet mener det er iverksatt viktige tiltak den seneste tiden for å avhjelpe effektene av virusutbruddet. På likviditetssiden er det vedtatt en garantiordning for SMB-bedrifter og gjenopprettelse av Statens obligasjonsfond.

– Vi er glade for å se at det er mye positiv og tverrpolitisk handlingsvilje. Det er bra, sier Solberg.

Han påpeker imidlertid at mange av virksomhetene innen rederinæringen er for store til å kvalifisere for SMB-ordningen, samtidig som ordningen med Statens obligasjonsfond er lite relevant.

Foruten en ny, midlertidig låneordning via Eksportkreditt Norge og Giek foreslår forbundet at garantiordningen for SMB utvides til også å gjelde større bedrifter.

I tillegg ber rederinæringen om en kompensasjonsordning for refusjon av faste kostnader inspirert av den danske ordningen pluss en statlig garanti for reisegarantifondet.