Cruiserederier risikerer å ikke motta statlig støtte

En rekke cruiserederier risikerer nå å ikke motta statlig økonomisk støtte fordi de er registrert utenlands. 

CORONA-BAILOUT: Amerikanske myndigheter har opprettet en redningsplan, men det er noe usikkert om cruiserederiene vil motta den økonomiske støtten siden mange er registrert utenlands. Her med skrekkskipet Diamond Princess. Foto: ìnï”ìÒî¸àÍ

For å være berettiget til statlig støtte må et selskap være opprettet eller organisert i USA eller under amerikanske lover, i tillegg til at majoriteten av de ansatte skal ha base i USA, skriver CNBC. 

Dette er et stort problem for cruisebransjen i disse tider ettersom mange rederier ikke er innlemmet i USA. 

Cruisebransjen er blant de sektorene som er blitt hardest påvirket av coronavirusutbruddet, og en rekke store aktører kan bli utelatt fra redningspakken som er inkludert i stimulansregningen som beløper seg på 2 billioner dollar. 

Stimulansregningen tildeler 500 milliarder dollar til virksomheter i nød som kan søke lån eller garantier fra et fond styrt av finansminister Steven Mnuchin. Kravene skrevet innledningsvis må derfor være oppfylt for å motta støtte. 

Flere cruiserederier er ikke USA-registrert

Flere store rederier er ikke registrert i USA. Carnival er eksempelvis innlemmet i Panama selv om det har en amerikansk enhet og hovedkvarter i Miami. Cruiserederier sysselsetter mange utenlandske arbeidere slik at de kan være unntatt amerikansk minstelønnskrav. 

Fra torsdag morgen var det indikasjoner på at cruiserederne i seg selv var usikre på om språket i lovforslaget ekskluderte dem fra lettelse.

Liberia-registrerte Royal Caribbean henviste forespørsler om kommentarer om situasjonen til industrihandelsgruppen Cruise Lines International Association, som ikke returnerte en forespørsel om kommentar. Også Bermuda-registrerte Norwegian Cruises ga heller ingen kommentar, skriver CNBC.

Advokatpartner i det internasjonale advokatfirmaet Hogan Lovells, Aaren Cutler, uttalte til CNBC at hans tolkning er at mange cruiserederier ikke er berettiget statlig støtte som følge av deres registrering.