Coronaopptur i tørrlast

Tørrlastratene har styrket seg kraftig de seneste ukene etter et svært depressivt marked i februar og store deler av mars.

RATEOPPTUR: Capesizeratene har i løpet av de tre seneste ukene steget fra 3.000 til 10.000 dollar dagen. Foto: NTB Scanpix
Shipping

5.300 dollar dagen er gjennomsnittsraten i capesizemarkedet så langt i 2020. For rederier som John Fredriksens Golden Ocean innebærer dette ratenivået store tap hver eneste dag. Golden Ocean, med hele 38 capesizere i flåten, har cash-breakeven-rater på sine skip på rett i underkant av 14.000 dollar dagen. Aller dårligst var markedet i februar og store deler av mars, da dagratene var nede i under 3.000 dollar dagen.

Hovedårsaken til det elendige capesizemarkedet var lave utskipsvolumer av jernmalm fra Brasil på grunn av flom allerede før den kinesiske nyttårsfeiringen og effektene av coronaviruset ble merkbare.

Økt eksportkapasitet

Under coronakrisen har tørrlastratene tvert imot tatt seg kraftig opp. Det har ikke vært noen boom lik den vi har sett i tankmarkedet, men ratene har i løpet av de seneste tre ukene steget fra i underkant av 3.000 til 10.000 dollar dagen.

– Hovedårsaken til høyere inntjening for capesize de seneste dagene er at eksportkapasiteten av jernmalm fra Brasil er i ferd med å bedres. Hittil i år har værmessige forhold redusert malmproduksjonen og dermed eksportkapasiteten, sier tørrlastekspert Bjørn Bodding i Clarksons Platou til Finansavisen.

Kina har de seneste årene stått for rundt 40 prosent av den totale sjøveise importen av tørrlastvarer. Aktivitetsnivået i kinesisk økonomi er dermed helt avgjørende for inntjeningen i capesizesegmentet.

– Kinas økonomiske aktivitet er i gradvis bedring etter at de i hvert fall tilsynelatende har fått kontroll på coronaviruset, sier Bodding.

Høyere stålforbruk

Ifølge Clarksons Platou-analytikeren setter de kinesiske myndighetene nå i gang flere tiltak for å få ytterligere fart på økonomien, og han tror at dette blant annet vil føre til et høyere stålforbruk.

– Jernmalmlagrene i Kina er noe redusert over de siste månedene. Dermed ligger det an til høyere kinesisk malmimport på kort sikt, og en god del av dette volumet vil høyst sannsynlig komme fra Brasil, noe som er gunstig for tonn-mil-etterspørselen, sier han.

clarksons platou
bjørn bodding
tørrlast