Rederiene frykter ny opplagsboom

Konsekvensene av coronapandemien og oljeprisfallet kan sende 230 norske fartøyer i opplag. Det er flere enn i kjølvannet av oljeprisraset i 2014.

NÆR 30 PROSENT AV FLÅTEN I BØYENE: Offshore serviceskipsrederiene alene regner med å ha 154 skip ute av drift mot slutten av 2020. Det er nesten 30 prosent av den totale flåten i dette segmentet. På bildet supplyskip opplag i Ålesund i 2017. Foto: Scanpix
Shipping

En fersk medlemsundersøkelse fra Norges Rederiforbund viser dramatiske tall når det gjelder den antatte veksten i antallet skip og rigger som vil bli lagt i opplag.

Rederiene oppgir en vesentlig vekst i opplagstallene sammenlignet med anslagene de opererte med så sent som i februar og venter en ytterligere dobling før årsskiftet.

I vinter hadde rederiene cirka 95 skip i opplag. Nå oppgir de antallet skip som er lagt i opplagsbøyene til 138.

Det er særlig veksten i passasjerskip som trekker opplagstallene opp. Passasjerskiprederiene har på kort tid gått fra å ha ingen til nå å ha 21 skip i opplag.

FORVERRING OVER HELE LINJEN: – Vi registrerer at utviklingen forsterker seg i negativ retning i nær sagt alle segmenter. Det eneste unntaket synes å være nærskipsfarten, sier Rederiforbundets adm. direktør Harald Solberg. Foto: Iván Kverme

Tredobling

Men det er bare begynnelsen, ifølge undersøkelsen. Slår de nye anslagene til, vil opplagstallet ved årsslutt være 229 – det tredobbelte av hva rederiene antok i februar. 

Ifølge adm. direktør Harald Solberg er det særlig offshore service, deep sea- og riggselskapene som venter en forverring av situasjonen.

Offshore serviceskipsrederiene alene regner med å ha 154 skip ute av drift mot slutten av året. Det er cirka 28 prosent av den totale flåten i dette segmentet.

Samtidig ventes 29 flyttbare offshoreinnretninger, de fleste borerigger, å bli sendt i opplagsbøyene.

De operasjonelle og økonomiske konsekvensene for skipsfarten gjør at i underkant av halvparten av rederiene nå oppgir at de kan bli nødt til å permittere ansatte innen 14 dager.

Her har passasjerskipsrederiene vært hardest rammet så langt, med over 5.000 permitterte.

To av tre offshore servicerederier oppgir at det kan være nødvendig å permittere ansatte. Blant riggselskapene sier cirka 50 prosent det samme. For begge disse gruppene skyldes denne utviklingen kombinasjonen av en historisk lav oljepris og coronakrisen.

Økt opphugging

Nye tall viser at virusutbruddet og oljeselskapenes nye innsparinger vil medføre en redusert omsetning for næringen på over 80 milliarder kroner, eller 34 prosent.

– Vi registrerer at utviklingen forsterker seg i negativ retning i nær sagt alle segmenter, sier Solberg til Finansavisen.

Det eneste unntaket synes ifølge ham å være nærskipsfarten, som sørger for varestrømmene mellom Norge og resten av Europa.

Verst er det for passasjerskip, som forbereder seg på en inntektsnedgang på totalt 90 prosent for 2020.

Også for offshore-segmentene ser det ut til at coronavirusutbruddet gir store konsekvenser. 

Offshore serviceskipsrederiene venter en nedgang i omsetning på omlag 25 prosent. Riggselskapene regner på sin side med en nedgang i omsetning på nærmere 30 prosent.

Som følge av svake markeder vurderer flere rederier nå å resirkulere overflødig tonnasje. Antallet fartøyer som ventes å bli faset ut på denne måten er økt fra 19 til 42 i løpet av noen få uker. Forklaringen er den negative markedsutviklingen i kjølvannet av pandemien og oljeprisfallet.

Så godt som alle deler av skipsfartsnæringen anslår at de vil resirkulere flere skip enn man antok i januar. Særlig gjelder dette offshoresegmentene og passasjerskip, der det er en voldsom vekst i anslagene for skip som vurderes sendt til opphugging.

Av undersøkelsen fremgår det at rederiene nå opplever svært stram kapitaltilgang og at de venter en ytterligere forverring. 

– Tre fjerdedeler av de spurte i undersøkelsen opplever kapitaltilgangen som meget stram eller stram, sier Solberg.

Proteksjonisme bekymrer

– Tallene vi nå får inn fra medlemmene viser at vi står overfor en krise som er mye større og mer krevende enn finanskrisen i 2009 og offshorekrisen i 2014 til sammen, sier Solberg.

Rederiforbundets direktør er bekymret over det han betegner som en gryende proteksjonisme i verden:

– Vi er avhengige av globale verdikjeder og må sørge for å opprettholde denne grunnmuren ved å slå ring om (WTO) og verdenshandelen.

– Norge er et lite land og er helt avhengig av å kunne eksportere og importere produkter og varer. Hvis vi ikke lenger får solgt det vi lager vil det gi store konsekvenser.

– Og det er helt urealistisk å tro at vi og andre land skal kunne være selvforsynte med alt vi trenger. Det ville gitt dramatiske kostnadsmessige konsekvenser, sier Harald Solberg.

harald solberg
norges rederiforbund
rederiforbundet
covid-19
coronasmitte
opplagsboom
wto
Nyheter
Shipping
Børs