Color Group låner 255 mill., skal tilbakebetale 300

Color Group låner 255 millioner i to og et halvt år. I september 2022 skal lånet tilbakebetales med 300 millioner kroner.

HAR MÅTTET PERMITTERE OVER 2.000 ANSATTE: Color Group-eier Olav Nils Sunde mistet inntektene i fergerederiet Color Line da bil- og passasjerfergene mellom Norge og Sverige, Danmark og Tyskland ble innstilt på korteste varsel i mars. Foto: Glenn T. Walmann
Shipping

Onsdag gjennomførte Color Group en utvidelse på 300 millioner kroner i sitt usikrede obligasjonslån Color Group 18/22 FRN med forfallsdato 23. september 2022.

Det spesielle er at obligasjonene ble utstedt på 85 prosent av pålydende, noe som betyr at Olav Nils Sunde-selskapet styrker likviditeten med 255 millioner kroner, mens gjelden øker med 300 millioner.

– Det er det våre obligasjonslån prises til og det er der markedet ligger, sier finansdirektør Bjørn Paulsen i Color Group og i konsernspissen O.N. Sunde om rabatten på 15 prosent.

– Veldig spesielt marked

For investorene blir den årlige renten 11 prosent frem til innfrielse skjer.

– Sånn sett kan man si at dette er dyre penger for oss, men vi henter dem i et veldig spesielt marked. Vi valgte å gjøre dette for å skaffe oss ekstra likviditet, sier Paulsen.

Han viser til at det aktuelle lånet hadde en ledig ramme slik at det kunne trekkes opp, og sier at det passet greit med forfall høsten 2022.

– Hvor lenge kan dere holde ut nå?

– La meg si det sånn at vi med dette låneopptaket vil ha god likviditet ut inneværende år og langt inn i 2021, uten at jeg vil være mer spesifikk nå.

– Kan det bli aktuelt å styrke likviditeten ytterligere gjennom nye låneopptak i obligasjonsmarkedet?

– Vi har to papirer til hvor det er rammer som gjør at vi kan låne mer. Men vi har ingen planer om å gjøre det nå, sier Bjørn Paulsen.

Inntektene borte

Color Group eier Color Line, som eier og driver seks bil- og passasjerferger, hvorav to cruiseferger, og en roll on/roll off-carrier. Den benyttes til transport av trailere og containere på strekningen Oslo-Kiel. 

Nå er all normal passasjertrafikk på strekningene Kristiansand-Hirtshals, Larvik-Hirtshals, Sandefjord-Strömstad og Oslo-Kiel innstilt på grunn av coronaviruset og covid-19-utbruddet.

Tre av skipene er fortsatt i fart, men seiler kun med varer og last til og fra Danmark og Tyskland etter avtale med norske myndigheter.

– Inntektene våre forsvant over natten da vi måtte stanse de normale seilingene. Vi omfattes av myndighetenes ordning med kontantstøtte, som antas å dekke cirka 50 prosent av de faste kostnadene. Vi sitter og regner på dette nå. Hovedtyngden av sjøfolkene og mange av de landansatte er permittert, sier Paulsen.

Det opplyses at nettoprovenyet fra det nye obligasjonslånet vil bli benyttet til generelle selskapsformål.

Arctic Securities var tilrettelegger i forbindelse med utvidelsen av lånet.

Overtegning i fjor

Forrige gang Color Group la ut et obligasjonslån var i september i fjor. Da ble et nytt usikret obligasjonslån på 800 millioner kroner plassert i markedet med forfallsdato i oktober 2024. Overtegningen ble da beskrevet som betydelig.

I mars i fjor hentet selskapet 700 millioner kroner etter det som også den gang ble oppgitt å være en solid overtegning.

Til sammen har Color Group utestående cirka 3,5 milliarder kroner i obligasjonsmarkedet.

color group
olav nils sunde
bjørn paulsen
oslo-kiel
color line