Grieg Star-tap i 2019

Tørrlastrederiet Grieg Star i Bergen bedret sine resultater i fjor, men tapte fortsatt penger. Det viser tall selskapet har offentliggjort.

SPESIALSKIP: Et av Grieg Stars «open hatch» bulkskip beregnet på frakt av cellulose, skogsprodukter, stål, aluminium og prosjektlaster. Den kommersielle driften av Griegs 28 skip i denne klassen ivaretas av samseilingen G2 Ocean, som også har hovedkontor i Bergen. Foto: Grieg Star
Shipping

Grieg-familien driver en omfattende shippingvirksomhet i regi av Grieg Star, der den kommersielle driften er overlatt til joint venture-selskapet G2 Ocean, som eies sammen med Kristian Jebsens rederi Gearbulk.

Bedrede markedsforhold og reduserte kostnader i segmentet for «open hatch»-spesialbulkskipene ga sterkere tall i fjor enn i 2018, og resultatet lå ifølge rederiet nært opptil forventningene selskapet hadde ved inngangen til året.

Derimot trakk den konvensjonelle tørrlastfarten ned på grunn av et svakere spotmarked for frakt av tørrlastvarer. Det ga dårligere tall i dette segmentet enn hva Grieg oppnådde i 2018.

Til sammen hadde Grieg-flåten rundt 4.000 havneanløp i fjor.

Bedre drift

På timecharterbasis endte inntektene i fjor på 170,3 millioner dollar, tilsvarende vel 1,8 milliarder kroner basert på vekslingskursen nå, omtrent på linje med tallene året før. Driftskostnadene ble imidlertid redusert og endte på 156,8 millioner dollar.

Det ga en dobling av driftsresultatet, fra 6,2 millioner dollar i 2018 til 13,4 millioner dollar. EBITDA-bidraget økte fra 44,4 til 53,8 millioner dollar.

Netto finanskostnader belastet fjorårsregnskapet med 20,7 millioner dollar. Det var mindre enn året før, primært takket være gode resultater fra forvaltningen av selskapets likvide midler. 

Resultatet før skatt ble minus 7,3 millioner dollar, også det en klar forbedring sammenlignet med 2018-regnskapet.

Etter skatt satt rederiet Grieg Star igjen med et underskudd på 7,8 millioner dollar, ned fra minus 16,1 millioner dollar året før.

Ved årsskiftet var den langsiktige rentebærende gjelden rett i underkant av 400 millioner dollar. Samtidig hadde rederiet en bokført egenkapital på 382 millioner dollar og en egenkapitalandel på 47 prosent.

STYRELEDER: 1. juli i fjor overtok Matt Duke jobben som adm. direktør i tørrlastrederiet Grieg Star i Bergen etter Camilla Grieg. Hun er nå styreleder i selskapet. Foto: Grieg Gruppen

Jebsen-samarbeid

Det var i 2017 den kommersielle driften av de Grieg-eide tørrlastskipene ble overlatt til det nyetablerte pool-selskapet G2 Ocean.

De to tidligere konkurrentene Grieg og Kristian Jebsen/Gearbulk samarbeider nå og er størst i verden innenfor frakt av cellulose. Siden 1. mai for to år siden har G2 Ocean stått for befraktningen av nær 130 bulkcarriere.

De fleste av dem, 90, er spesialskip av typen «open hatch». Disse er skreddersydd for frakt av skogsprodukter, stål, aluminium og prosjektlaster.

Pool-selskapets hovedkontor ligger i Bergen. I tillegg har G2 Ocean 15 andre kontorer fordelt på seks kontinenter.

I tillegg til 28 «open hatch»-spesialskip driver Grieg Star seks konvensjonelle bulkcarriere. Fire av de eide skipene av denne typen er solgt til et nytt joint venture-selskap, GriegMaas Supramax, som har utvidet flåten med ytterligere to slike skip.

Her er Griegs partner egenkapitalinvestoren Maas Capital, som har tette bånd til ABN Amro Bank i Nederland ved at de har samme morselskap.

Sjefsskifte

I fjor sommer overlot Camilla Grieg jobben som sjef i rederiet Grieg Star til Matt Duke. Selv gikk hun inn som ny styreleder etter over 20 år som adm. direktør i shippingdelen av Grieg Gruppen i Bergen.

Foruten Grieg Seafood og rederivirksomheten i Grieg Star, omfatter Grieg Gruppen blant annet skipsmegling, logistikk og finansielle investeringer.

Konserntallene ventes offentliggjort i løpet av kort tid.

GRIEG STAR

(Mill. USD)20192018
T/C-inntekter170,3170
EBITDA53,844,4
Driftsresultat13,46,2
Resultat før skatt−7,3−15,9
Årsresultat−7,8−16,1
grieg star
grieg gruppen
matt duke
g2 ocean
gearbulk
kristian jebsen
"open hatch" carrier
bulkskip
maas capital
abn amro