Tjente over 1 mrd. ifjor

DSD fikk et årsresultat på 1.007 millioner kroner ifjor, opp fra 109 millioner kroner året før. Norled-gevinsten forklarer fremgangen.

ER MED PÅ TANKFESTEN: – Vi ser at tankmarkedet har bedret seg ytterligere inn i 2020, og det har bidratt til en meget god start på inneværende år for DSD Shipping, sier DSD-sjefen Ingvald Løyning. Foto: Marie von Krogh
Shipping

I mai i fjor solgte Yuhong Hermansen, som majoritetseier og styreleder i Det Stavangerske Dampskibsselskab (DSD), ferge- og hurtigbåtrederiet Norled til det nordiske infrastrukturfondet CapMan Infra og det canadiske selskapet CBRE Caledon Capital Management. Salgsgevinsten er årsaken til at DSD-konsernet ifjor leverte sitt beste resultat noensinne på en drøy milliard kroner.

– 2019 var et fantastisk år resultatmessig for DSD som vi selvfølgelig er både stolte og fornøyde med. Det var finansielt riktig å selge ut rederiet Norled av vår investeringsportefølje, selv om selskapet hadde lang maritim historikk og en historisk forankring i DSD, sier konsernsjef Ingvald Løyning.

Fjorårets resultat for DSD konsernet er det beste i selskapets 165-årige historie.

– Nå vil vi i fortsettelsen bruke salgsprovenyet til å styrke oss innen de bransjene der vi allerede har solid kompetanse; mobilitet, maritim og turisme, pluss gå inn i nye teknologiske og bærekraftige selskaper innen marin sektor og helse, sier Løyning.

Over 5.000 ansatte

DSD eier i dag flere store virksomheter og har totalt over 5.000 medarbeidere. Det største selskapet er Tide, Norges nest største busselskap og en betydelig bussaktør i Danmark. DSD Shipping, DSD Cargo og det ferske turistselskapet Go Fjords er også store og sentrale eierposter i det familieeide konsernet.

Tide leverte et negativt resultatbidrag i 2019, primært som følge av kostnader i forbindelse med sterk vekst og oppstart av fem nye anbudsområder, foruten tap og nedskrivning av materiell benyttet i anbud som avvikles i 2019 og 2020.

Løyning venter imidertid at de langsiktige offentlige busskontraktene som utgjør størstedelen av Tides ordrereserve på 28,3 milliarder kroner er et godt utgangspunkt for forbedrede resultater i årene om kommer.

DSD Shipping forbedret resultatet i 2019, både som følge av reverseringer av tidligere års nedskrivninger og på grunn av et bedre marked innen tankfarten på slutten av året. Rederiet eier og driver råolje- og produkttankskip.

– Vi ser at tankmarkedet har forbedret seg ytterligere inn i 2020, og det har bidratt til en meget god start på inneværende år for DSD Shipping, sier Løyning.

Inn i reiseliv

DSD Cargo og Go Fjords leverte begge negative resultatbidrag for 2019. Go Fjords er under oppbygging og er i ferd med å bygge opp en digital salgsplattform av pakketerte reiselivsopplevelser rettet mot norske og internasjonale turister. Plattformen planlegges lansert i inneværende år.

Egenkapitalen økte ifjor til til 2,42 milliarder kroner, tilsvarende en egenkapitalandel på over 50 prosent, som er opp fra 27 prosent i 2018.

Ifølge selskapet er hovedforklaringen på det forbedrede resultatet gevinsten ved salg av Norled kombinert med et solid resultatbidrag fra selskapet i de månedene det var eid av DSD.

– Samlet sett er jeg fornøyd med utviklingen i DSD konsernet for 2019. Det er fortsatt variasjoner og betydelige potensial for forbedringer i deler av porteføljen, men den underliggende utviklingen i selskapene og evnen til å fornye og tilpasse seg en mer fremtidsrettet og teknologidrevet fremtid er jeg i sum tilfreds med, sier Løyning.

Mens Covid-19 pandemien ventes å gi negative resultatimplikasjoner for spesielt Tides kommersielle turbussvirksomhet og turismesatsningen Go Fjords i 2020, vil trolig konsekvensene av pandemien bli avdempet av et godt tankmarked og en langsiktig kontraktsdekning i Tide.

– Spennende prosjekter

Pandemien har så langt ikke lagt en demper på investeringslysten, og tidligere i år har DSD gått inn på eiersiden i mobilitetsselskapet og start-up selskapet imove og aktivitets- og opplevelsesleverandøren XXLofoten i Svolvær.

– Det er en krevende tid vi er inne i, og ekstra krevende er det å spå om fremtiden. Vi har imidlertid mange spennende prosjekter på gang, og står sterkt med en fremoverlent organisasjon, en ny, målrettet strategi og betydelig finansiell kapasitet, sier Løyning.