SFL Corporation tar kjempenedskrivning av syv tørrlastskip

SFL Corporation tok en nedskrivning  i første kvartal på over 800 millioner knyttet til syv tørrlastskip. Utbyttet nedjusteres til det laveste på 16 år.

UTNYTTER UROLIGHETENE: SFL-sjef Ole B. Hjertaker. Foto: Ivan Kverme
Shipping

SFL Corporation meldte onsdag om driftsinntekter på 121,9 millioner dollar i første kvartal 2020, opp fra 116,5 millioner dollar i samme periode i fjor.

På forhånd var det ventet inntekter på 119,1 millioner dollar.

En nedskrivning på om lag 80,3 millioner dollar knyttet til syv handysize-tørrlastskip bidro imidlertid til å trekke ned resultatet etter skatt som endte på minus 87,1 millioner dollar, mot pluss 33,6 millioner dollar i første kvartal 2019.

«Med begrensede muligheter for langsiktige charteravtaler for disse fartøyene, vil selskapet se på muligheten for å selge disse etter hvert, avhengig av markedsforholdene», skriver selskapet i rapporten.

I tillegg ble det bokført et urealisert tap på 13,6 millioner dollar knyttet til omsettelige verdipapirer og 23,2 millioner dollar på sikringsderivater.

I løpet av kvartalet økte SFL ordrereserven med 230 millioner dollar. Det skyldes blant annet kontraktsforlengelser for ti containerskip.

Selskapet betaler som ventet ut et utbytte for 65. kvartalet på rad, men nedjusterer det med 10 cent til 0,25 dollar pr. aksje på grunn av volatiliteten covid-19 har påført markedet.

Kun én gang tidligere har selskapet betalt like lite i utbytte pr. aksje. Det var i det første kvartalet etter oppstarten i 2004.

Ser på nye muligheter

– Til tross for effekten covid-19 har på verdenshandelen, betaler alle motpartene våre hyre, med god visibilitet for andre kvartal. Vi vil selvsagt fortsette å følge utviklingen i våre kunders sluttmarkeder for å være i stand til å reagere raskt på eventuelle forstyrrelser i virksomheten, sier SFL-sjef Ole B. Hjertaker.

– Samtidig ser vi etter nye forretningsmuligheter, som illustrert ved oppkjøpet annonsert tidligere i dag, tilføyer han.

Onsdag formiddag kunngjorde SFL kjøpet av en ny VLCC - Very Large Crude Carrier - med levering fra Dalian-verftet i Kina i andre kvartal for 65 millioner dollar.

I forbindelse med kjøpet leies skipet tilbake på en 7-årig bareboat-avtale, som øker SFLs ordrereserve med nær 60 millioner dollar.

Motparten Landbridge Group, som opprinnelig bestilte skipet i 2015, har videreleid det til et ikke-navngitt oljeselskap i tre år.

Motparten har opsjoner på å kjøpe tilbake skipet gjennom avtaleperioden, med første mulighet etter tre år. Ved utløpet av perioden foreligger det en kjøpsforpliktelse.

SFL CORP.

  • Det skipseiende selskapet i Fredriksen-gruppen het tidligere Ship Finance International. Er børsnotert i New York.
  • Ble opprinnelig spunnet av fra tankrederiet Frontline, men senere er flåten betydelig utvidet.
  • Flåten består av totalt 86 skip og rigger.
  • SFL Corp. hadde ved utgangen av første kvartal en ordrereserve på 3,6 milliarder dollar.
  • Gjennom Hemen Holding er John Fredriksen største eier med cirka 25 prosent av aksjene.
sfl corporation
john fredriksen
ole b. hjertaker
kvartalsrapport