Ny storeier i Awilco LNG

Navig8 er kommet inn som ny storeier i Awilhelmsens gassrederi Awilco LNG med rett under 20 prosent av aksjene.

ØNSKER NAVIG8 VELKOMMEN: Awilco LNGs adm. direktør Jon Skule Storheill ser positivt på Navig8s aksjekjøp i Oslo-rederiet, der Awilhelmsens Awilco fortsatt er største eier. Foto: Ivan Kverme
Shipping

– Det er hyggelig at et stort og anerkjent shippingsystem har tro på LNG-markedet og Awilco LNG. Den troen deler vi, sier rederisjef Jon Skule Storheill, som ser positivt på Navig8s inntreden i selskapet.

I midten av denne uken solgte Petter Stordalens selskap Strawberry Capital seg ut av Awilco LNG, der han var nest største eier med 8,46 prosent av aksjene.

Fredag fikk Stordalen følge av Astrup Fearnley, som lempet ut sine nær 8,7 millioner aksjer, tilsvarende en eierandel på 6,56 prosent.

Storheill vil ikke kommentere aksjesalgene og de øvrige endringene på eiersiden i rederiet den siste tiden.

Blant gründerne

Stordalen var sammen med rederiets hovedaksjonær Awilco – et selskap i Awilhelmsen-gruppen – Øystein Stray Spetalen og Harald Moræus-Hanssen initiativtagere til Awilco LNG for ni år siden.

I løpet av vinteren 2011 kjøpte de tre store tankskip for frakt av flytende naturgass til en samlet prislapp på 80 millioner dollar og bestilte to nye LNG-skip fra Daewoo-verftet for levering i 2013. Disse kostet cirka 200 millioner dollar pr. stykk.

I våres solgte Moræus-Hanssens selskap Uthalden seg under flaggegrensen på 5 prosent, og Uthalden står ikke lenger på listen over de 20 største aksjonærene.

Istedet har Navig8 Topco Holdings Inc. kjøpt seg opp i gassrederiet, som er notert på Oslo Børs. Fredag flagget Navig8 at det har sikret seg vel 26 millioner aksjer, som tilsvarer en eierandel på 19,63 prosent. Grensen på 5 prosent som utløser meldeplikt ble passert så sent som 20. mai, fremgår det av børsmeldinger.

Awilco er fortsatt største eier med vel 51,1 millioner aksjer og en andel på 38,56 prosent.

Ved 13.30-tiden fredag ble Awilco LNG-aksjen handlet marginalt opp til 1,34 kroner, som gir rederiet en markedsverdi på 177 millioner kroner. Hittil i år er aksjen ned nesten 60 prosent.

Marshall Island-selskap

Navig8 Topco Holdings er registrert på Marshall Islands og driver produkttankskip, bunkerstankere og en VLCCer. Navig8-gruppens totale flåte teller ifølge shippingavisen TradeWinds 57 tank- og offshoreskip.

Etter flåtelisten å dømme har ikke Navig8 i dag noen eksponering i fraktmarkedet for flytende naturgass, LNG. Men et selskap i systemet skal nylig ha bestilt noen nye tankskip i aframax-klassen der planen er å bruke LNG som drivstoff.

Awilco LNG inngikk i januar en salgs- og tilbakeleiefasilitet for rederiets skip «WilForce» og «WilPride» med CCB Financial Leasing Co.

Brutto salgspris var på 175 millioner dollar pr. skip, og skipene leies tilbake til Awilco LNG på bareboat-basis for en periode på opptil ti år. 

Bareboatraten, som inkluderer avskrivninger, ligger på rundt 45.000 dollar pr. dag.
Awilco har etter tre år rullerende tilbakekjøpsopsjoner for skipene, og ved fasilitetens utløp har rederiet forpliktet seg til å kjøpe tilbake fartøyene for 37,5 millioner dollar pr. stykk.

awilco lng
navig8 topco holdings
jon skule storheill
øystein stray spetalen
harald moræus-hanssen
petter stordalen
strawberry capital
uthalden as
astrup fearnley
Nyheter
Shipping
Børs