Rødt kvartal for Songa Container

Coronakrisen går hardt ut over containerfrakten. Songa Container tapte 83 millioner kroner i første kvartal. 

MÅ INN MED MER: Investor Arne Blystad og medaksjonærene i Songa Container må trolig inn med mer penger. Rederiet tapte over 80 millioner kroner i første kvartal. Foto: Iván Kverme
Shipping

Ratene i containerskipsmarkedet har vært svake i lang tid, og Songa Container fortsetter å levere røde tall. I årets første kvartal endte bunnlinjen på minus 8,6 millioner dollar, mot minus 3,2 millioner dollar i fjerde kvartal.

Rederiet hadde totale timecharter-inntekter på 7,3 millioner dollar, ned fra 9,6 millioner dollar kvartalet før. EBITDA – resultatet før avskrivninger og finansposter – ble på minus 0,5 millioner dollar, ned fra 0,8 millioner dollar.

Songa Container hadde i kvartalet en utnyttelsesgrad på 69,9 prosent.

I kvartalsrapporten skriver rederiet at containerfrakten er ventet å falle med over 11 prosent i 2020 som følge av coronakrisen.

På den positive siden skriver selskapet at krisen også har ført til betydelige forsinkelser i leveringer av nybygg fra verftene.

Trenger mer penger

Songa Container har siden selskapet ble etablert sommeren 2017 bygget opp en flåte på 15 såkalte feeder-containerskip. Skipene, som er fra syv til 13 år gamle, har plass til mellom 1.000 og 5.000 standard 20 fots containere.

Arne Blystad, Magnus Leonard Roth og Tom Erik Klaveness-familiens selskap Klaveness Invest er de største eierne i rederiet med henholdsvis 37,6, 37,6 og 19,4 prosent av aksjene.

I mars gikk aksjonærene inn med 5 millioner dollar gjennom en rettet emisjon. Som Finansavisen skrev i forrige uke, er det fremmet et forslag om tilførsel av ytterligere 5 millioner dollar i egenkapital, forutsatt at obligasjonseierne går med på visse endringer i lånevilkårene.

Songa Container

(Mill. USD)1. kv./201. kv./19
Driftsinntekter6,2
8,9
Driftsresultat−2,40,5
Resultat før skatt−8,5−4,0
Resultat etter skatt−8,6−4,0
songa container
arne blystad
containerrederi
Corona
Nyheter
Shipping
Børs