Nedgraderer Frontline

Fearnley Securities nedgraderer råoljetankrederiene og mener Frontline-aksjen kan falle over 30 prosent til 57 kroner.

NYEST I FLÅTEN: Suezmax-tankeren «Front Cruiser», som ble levert til Frontline fra Hyndai Samho-verftet i Sør-Korea i våres. Foto: Hyundai Samho/Frontline Management
Shipping

Pengene fosset inn for Frontline i første kvartal. Tremånedersperioden ble den beste for rederiet siden 2008. I tremånedersperioden januar-mars var kontantstrømmen fra driften av Frontlines tankflåte 204,7 millioner dollar, tilsvarende 1,96 milliarder kroner. 

Men ingen trær vokser inn i himmelen. I en fersk tankoppdatering i pinsen vender meglerhuset Fearnley Securities' shippinganalytikere Espen Landmark Fjermestad og Peder Nicolai Jarlsby tommelen ned for de børsnoterte tankrederiene.

Alle de syv råoljetankselskapene Fearnleys følger nedgraderes i forkant av det analytikerne venter blir noen svake sommermåneder.

JUSTERER ANBEFALINGENE: Fra venstre: Espen Landmark Fjermestad, Dag Kilen og Peder Nicolai Jarlsby i Fearnley Securities. Foto: Anders Pedersen Bjergaard

Kursmål 57 kroner

Hardest medfart får John Fredriksens Frontline, der anbefalingen endres fra «kjøp» til «selg» med et kursmål på 57 kroner. For Arne Fredlys Hunter Group justeres anbefalingen tilsvarende med et kursmål på tre kroner, 17 prosent under sluttkursen ved inngangen til pinsen.

Okeanis Eco Tankers, DHT Holdings og Euronav får alle «hold»-anbefalinger, mens meglerhuset tidligere anbefalte «kjøp» også av disse aksjene. Okeanis er notert på Oslo Børs og har et kursmål på 55 kroner, ned 11 prosent fra siste notering før pinse.

Fearnleys shippinganalytikere er ikke alene om å snu i synet på tankmarkedet. Nylig valgte Cleaves Securities' Joakim Hannisdahl å nedgradere sektoren.

Han mener også Okeanis, DHT og Euronav er klare salgskandidater i dagens marked.

For produkttankrederiet Hafnia Tankers beholder Fearnley Securities «hold»-anbefalingen uendret, mens kursmålet er 17 kroner, tilnærmet likt med prisingen av aksjen ved inngangen til pinsehelgen.

Her er Cleaves mye mer pessimistisk og sier «selg» med et kursmål på 11 kroner.

Fearnleys-analytikerne mener markedssituasjonen i råoljetankfarten er utfordrende på kort sikt og nedjusterer sine rateforveninger for resten av året. Mens de tidligere opererte med en ventet snittinntjening for VLCC-ene på 300.000 dødvekttonn på 60.000 dollar pr. skip pr. dag er tallet nå endret til 54.500 dollar.

Det betyr at inntjeningen vil synke til mellom 20.000 og 30.000 dollar dagen gjennom mye av tredje kvartal, mens ratene kan dra seg opp over 40.000 dollar i den sesongmessig sterkere siste tremånedersperioden.

Ser bedre tider i 2021

På mellomlang sikt er Landmark Fjermestad og Jarlsby mer optimistiske og venter at oljeproduksjonen i verden gradvis vil øke igjen etter hvert som lagersituasjonen normaliserer seg. 

I positiv retning trekker også en rekordlav nybyggingsordrebok og et solid potensial for utfasing av eldre tankskip, noe som bidrar til at de velger å opprettholde sine rateanslag uendret for 2021.

Nedsiderisikoen er først og fremst knyttet til mulige nye utbrudd av covid-19-pandemien og at oljeproduksjonen ikke tar seg opp igjen så raskt som man legger til grunn nå.

Med en antagelse om at spotmarkedsratene i august vil falle ned på 20.000 dollar-tallet ligger det neppe an til de største utbyttebetalingene etter andre kvartal, ifølge Fearnley Securities.

Tall fra Clarksons Platou Securities viser at VLCC-ene de fem første månedene av året har seilt inn en daglig gjennomsnittlig timecharterrate på 94.500 dollar. Det er nesten en firedobling sammenlignet med nivået på samme tid i fjor.

Av oppdateringen fremgår det at Fearnley Securities' shippingteam tror tankfarten vil kunne ha et godt år i 2021, med en snittinntjening på 45.000 dollar dagen.

Lav cash break-even

I forbindelse med presentasjonen av regnskapstallene for første kvartal 21. mai opplyste Frontline at nødvendighetsraten for at rederiets tankskip skal få dekket alle kostnader er redusert til 18.700 dollar, som er historisk lavt.

Omregnet til norske kroner seilte Frontline-flåten inn et resultat på cirka 1,6 milliarder før skatt de tre første månedene av året. Utbyttet på 0,70 dollar betydde en samlet overføring til eierne på 1,32 milliarder kroner.

Vel 42 prosent av dette, drøye 550 millioner kroner, tilfaller hovedaksjonær Fredriksen.

Ved 16-tiden tirsdag ble Frontline-aksjen handlet for 84,15 kroner, ned 3,5 prosent fra fredagens sluttkurs. Det gir rederiet en børsverdi på vel 16,6 milliarder kroner.

Hittil i år har aksjekursen variert mellom 123 og 55 kroner.