Solgte Norled for 2 mrd. pluss gjeld

DSD fikk betalt vel 2 milliarder kroner for sine aksjer i Norled. Det viser fjorårsregnskapet som nå foreligger i Brønnøysund.

DSD-EIER: Yuhong Jin Hermansen eier 60,74 prosent av aksjene i toppselskapet i DSD, Folke Hermansen AS, gjennom sine selskaper Fyrholmen og Fyrholmen Finans og fikk den største delen av tilleggsutbyttet i 2019. Foto: Andrea Bærland
Shipping

Når gjelden i Norled plusses på betyr det at ferge- og hurtigbåtrederiet ble priset til cirka 4 milliarder kroner ved salget.

I mai i fjor solgte Yuhong Jin Hermansen, som er majoritetseier og styreleder i Det Stavangerske Dampskibsselskab (DSD), Norled til det nordiske infrastrukturfondet CapMan Infra og det canadiske selskapet CBRE Caledon Capital Management.

Salgsgevinsten var hovedårsaken til at DSD-konsernet ifjor leverte sitt beste resultat noensinne på en drøy milliard kroner.

Men hverken kommunikasjonsdirektør Marianne Frønsdal eller konsernsjef Ingvald Løyning har villet oppgi størrelsen på totaloppgjøret eller gevinsten.

«Vi går ikke ut med gevinsten fra salget», skrev Frønsdal i en e-post til Finansavisen i slutten av april.

STORE VERDIER: Ferge- og hurtigbåtrederiet Norled står blant annet for driften av fergesambandet til Nesodden. Selskapet har en betydelig kontraktsportefølje basert på lange avtaler med samferdselsmyndighetene. Foto: Multi-Maritime

Over to mrd.

Kontantstrømoppstillingen viser at det i fjor ble innbetalt 2.006,5 millioner kroner ved salg av foretak.

På toppen kommer 124 millioner kroner som var Norleds bidrag til resultatet før skatt de syv månedene selskapet ennå var i DSDs eie i fjor.

Av notene i regnskapet fremgår det samtidig at den regnskapsmessige gevinsten ved avhendelsen ble 867,8 millioner kroner.

– Ja, det er korrekt at vi ikke er gått ut med prisen ved salget. Dette var avtalt mellom partene, sier Løyning til Finansavisen tirsdag etter at det komplette fjorårsregnskapet er dagbokført i Brønnøysundregistrene.

Nå foreligger altså fasiten i selskapets endelige 2019-regnskap.

I DSDs konsernregnskap for 2018 sto ferger og lokalruteskip bokført til tre milliarder kroner. Ved utgangen av 2018 var den langsiktige gjelden i Norled nær 1,9 milliarder kroner.

Mye tyder på at handelen CapMan Infra og CBRE Caledon Capital Management ble gjennomført basert på en neddiskontert kontantstrøm fra driften ettersom Norled har mange lange, faste kontrakter med det offentlige.

På salgstidspunktet hadde Norled en ordrereserve med myndighetene på 17 milliarder kroner og hadde besluttet å bygge nye fartøyer for 2,4 milliarder kroner.

STOR GEVINST: Yuhong Jin Hermansen sammen med konsernsjef Ingvald Løyning i DSD. Etter at gründeren Folke Hermansen gikk bort i 2006 fikk hun ansvaret for familiebedriften. Foto: Tore Henning Larsen

Eierne deler 300 mill.

Av kapitaltilførselen som følge av salget er 526 millioner kroner brukt til å øke bankinnskuddene i DSD til 1.076 millioner kroner. Samtidig har selskapet plassert 125 millioner kroner i andre markedsbaserte finansielle instrumenter.

300 millioner kroner er betalt som et ekstraordinært utbytte til morselskapet Folke Hermansen AS og ekspedert videre til eierne der.

I Folke Hermansen eier Yuhong Jin Hermansen 60,74 prosent av aksjene gjennom sine selskaper Fyrholmen og Fyrholmen Finans.

Resten eies av de voksne barna til Folke Hermansen - Hilde Hermansen, Cathrine Hermansen, Jørn Folke Hermansen og Harald Endre Hermansen - gjennom deres respektive selskaper.

Disse fem deler tilleggsutbyttet på 300 millioner kroner som ble overført i fjor på toppen av et ordinært utbytte på 13,5 millioner kroner etter regnskapsåret 2018.

Shipping-satsing

På spørsmål om hvordan den andre av de 2 milliardene som gikk inn på konto etter salget er disponert, sier Løyning at DSD hadde konsernlån som er nedkvittert.

– Og ikke minst har vi brukt mye penger i forbindelse med MR-nybyggene, sier han, og viser til serien av nye produkttankskip som DSD-konsernet har under bygging.

Tre slike spesialtankere skal ferdigstilles på verftet i Vietnam i år etter at et ble ferdigstilt og satt i drift i fjor.

Tidligere er det antydet at byggeprisen ligger rundt 32 millioner dollar pr. skip. I tillegg kommer vel 2 millioner dollar for påmontering av renseutstyr i form av scrubbere.

Det betyr en samlet investering på 136 millioner dollar, tilsvarende 1,27 milliarder kroner.

Nybyggene kan frakte lette kjemikalier, vegetabilske oljer og petroleumsprodukter. Beskjeftigelsen er sikret i danske Mærsks MR Pool.

«Vi vil bruke salgsprovenyet til å styrke oss innen de bransjene der vi allerede har solid kompetanse; mobilitet, maritim og turisme, pluss gå inn i nye teknologiske og bærekraftige selskaper innen marin sektor og helse». Det sa Løyning om bruken av gevinsten i slutten av april.

SATSER PÅ PRODUKTTANK: «Stavanger Pioneer» er det første i en serie på fire nye produkttankskip i 50.000-dødvekttonnsklassen. Tre skip skal ferdigstilles på verftet før årsskiftet etter at «Pioneer» ble levert i fjor. Foto: DSD Shipping

Ved et veiskille

Av årsberetningen fremgår det at Norled i fjor sto ved et veiskille etter flere år med god resultatutvikling og vekst.

«Videre vekst ville kreve betydelig tilførsel av kapital siden kravene til investeringer i nye ferger og infrastruktur ved deltagelse i anbudskonkurranser var omfattende», skriver styret.

Og fortsetter:

«Samtidig hadde Norleds gode utvikling og næringens attraktivitet medført stor interesse hos investorer. Samlet medførte dette at styret fant det riktig både for DSD og Norled at selskapet fikk nye eiere som var i stand til å løfte de investeringene som kreves. Etter en strukturert prosess våren 2019 ble derfor selskapet solgt».