VLCC-ratene stuper

VLCC-ratene har i løpet av en snau uke falt fra 50.000 til 20.000 dollar dagen. – Nå har også stortankerne blitt innhentet at de kraftige produksjonskuttene fra Opec og Russland, sier Ole-Rikard Hammer..

NEDTUR: VLCC-ratene har falt fra 50.000 og helt ned i 20.000 dollar pr. dag i løpet av få dager. Foto: DHT
Shipping

Stortankmarkedet har i motsetning til de mindre segmentene, som suez- og aframax, holdt seg godt oppe den seneste månedene med fraktrater på rundt 50.000 dollar dagen.

– Forklaringen på at VLCC-ene har gjort det bedre enn suezmax og aframax er at de er foretrukket på lengre distanser på grunn av sin størrelse, som gir lavere kostnad pr. fat olje levert, sier Arctic-analytiker Ole-Rikard Hammer.

– Nå har imidlertid også stortankerne blitt innhentet av de kraftige produksjonskuttene fra Opec og Russland, på henholdsvis 10 millioner fat pr. dag i mai og 11 millioner fat i juni. Inntjeningen på en enkeltreise er nå nede i rundt 20.000 dollar dagen.

– Vi anslår at eksporten fra Midt Østen nå er på sitt laveste nivå på ti år. Det ville derfor ikke være overraskende om ratene faller ytterligere på kort sikt. Typisk så går de ned mot driftskostnader som på en eldre båt kan være 10.000 til 15.000 dollar pr. dag i en nedgangssyklus, sier Hammer.

10.000 DOLLAR: Olje-Rikard Hammer tror at ratene for eldre VLCC-tonnasje kan falle helt ned mot 10.000 dollar dagen. Foto: Iván Kverme

Flytende lager

Et voldsomt overskudd av olje har siden mars ført til at en stor del av VLCC-flåten har vært benyttet som flytende lager. Tall fra Clarksons Platou viser at 97 VLCC-er nå blir benyttet som lager og det tilsvarer hele 12 prosent av VLCC-flåten.

– Ettersom oljemarkedet er ventet å være i balanse i løpet av kort tid er det grunn til å tro at disse tankerne vil bli losset i tiden fremover. I tillegg har det på grunn av forsinkelser i havner hopet seg opp et betydelig antall tankskip utenfor India og Kina. Dersom vi regner tankskip som har ligget i mer enn to uker som flytende lager, ligger det i tillegg nesten 40 lastede VLCC-er utenfor Kina og venter på å få losse, sier analytiker Jørn Bakkelund i Clarksons Platou.

Bakkelund forventer i likhet med Hammer at VLCC-ratene kan komme til å falle ytterligere.

– Vi forventer et fortsatt press nedover på ratene som følge av fortsatt lav produksjon og eksport fra Opec+, men også fra andre oljeprodusenter, samt at stadig flere tankskip kommer tilbake i markedet fra flytende lager.

RATEPRESS: – Vi forventer et fortsatt press nedover på ratene, sier senioranalytiker Jørn Bakkelund i Clarksons Platou. Foto: Clarksons Platou.

Utelukker ekstremrater

Ifølge Ole-Rikard Hammer er det imidlertid ikke slik at marginalprising av frakt nødvendigvis gir et riktig bilde av markedsbalansen over noe tid og han tviler fortsatt på at vi får et sommermarked der ratene vil ligge stabilt på nivåer mellom 10.000 og 15.000 dollar dagen.

– De gode nyhetene for rederne er at ubalansen i oljemarkedet er klart mindre enn fryktet, blant annet fordi etterspørselen ikke har falt så mye som først anslått. Overhenget av lagerskip er derfor også mindre. Verdens oljeetterspørsel forventes å øke med godt over 10 millioner fat bare i løpet av tredje kvartal og vi forventer at det vil gi mer dynamikk i fraktmarkedet.

Hammer mener likevel at det er ingen grunn til å forvente noen snarlig retur til de ekstremt gode ratenivåene vi så tidligere i år.

– Vi tror likevel at året sett under ett fortsatt vil bli bra for rederne. X-faktorene inn i sommermarkedet er hvor mye tonnasje som frigjøres og hvor raskt fra henholdsvis lager og venting i havner og aller viktigst, om nye coronautbrudd slår bena under etterspørselsoppgangen, sier han.

.

vlcc
ole-rikard hammer
arctic securities
jørn bakkelund
clarksons platou
Nyheter
Shipping