HeidelbergCement og Felleskjøpet Agri går sammen om verdens første utslippsfrie bulkskip

Etter halvannet år med pilotprosjekt har Felleskjøpet Agri og HeidelbergCement konkludert med at de kan gå sammen om et nytt, utslippsfritt bulkskip. 

MULIGHET: Vard, som også er medlem av Grønt Skipsfartsprogram, har utviklet et nytt kystbulkskip, som kan være en av flere mulige løsninger. Foto: Vard
Shipping

I mars i fjor gikk HeidelbergCement og Felleskjøpet Agri gjennom DNV GLs Grønt Skipsfartsprogram sammen om et pilotprosjekt for å se om det var mulig å kombinere de ulike lastebehovene, og frakte korn fra Østlandet for Felleskjøpet til Vestlandet for deretter å returnere med stein og andre byggeråstoffer for HeidelbergCement. 

Nå, halvannet år senere, kan selskapet konkludere med at det er mulig, og de kan gå sammen om å tilby en langsiktig transportkontrakt hvor det stilles et absolutt krav; skipet skal være utslippsfritt. Et konsept for et modulbasert frakteskip utviklet av Vard, også det gjennom et pilotprosjekt i Grønt Skipsfartsprogram, skal ha bidratt til analysene som er gjort så langt i prosjektet. 

– Vi har vært en del av Grønt Skipsfartsprogram en stund, ettersom vi har mye last som bare går en vei fant vi en match blant de andre medlemmene, som også hadde stort fraktbehov i motsatt retning, sier logistikksjef i Felleskjøpet Per-Kenneth Øye til Finansavisen. 

I dag trafikkerer om lag 300 bulkskip med en gjennomsnittlig alder på 30 år opp og ned norskekysten. 

Ettersom partene ikke ønsker å eie skipet selv, åpnes det nå opp for at rederiene kan komme med tilbud og løsningsforslag. Kontrakten skal være av det svært langvarige slaget. 

Hvor stor kontrakten blir, er ifølge logistikksjefen for tidlig å si. I første omgang er selskapene på jakt etter ett skip.

FRA ØST TIL VEST: Partnerne er på jakt etter et skip som kan transportere korn fra øst og stein fra vest. Foto: Dreamstime

Mål: 2023

– Vi tar litt i nå, i håp om å være med på å sette i gang en flåtefornyingsbølge, og håper vi får nok statlig støtte til å få det til. Vi har last til flere skip, men det er ett vi har mulighet til å forplikte oss til på en såpass lang kontrakt i dag, sier Øye. 

– Når får vi verdens første utslippsfrie bulkskip på sjøen? 

– Drømmen er å ha et skip klart til sommeren 2023, sier Øye. 

Siden et skip som skal gå i rute mellom Østlandet og Vestlandet ikke kan gå på batterier er hydrogen en av løsningene pilotpartnerne har i kikkerten.

– Hydrogen er den utslippsløsningen som er mest moden, men vel så viktig som drivstoff er selve utformingen på skipet. Vi er på jakt etter et helt nytt skipsdesign som kan bidra til å å holde utslippene i null. 

Grønt skipsfartsprogram

  • Grønt skipsfartsprogram er et offentlig-privat partnerskapsprogram med en visjon om å etablere verdens mest effektive og miljøvennlig skipsfart. Programmet har 55 private og 11 offentlige deltagere fra hele verdikjeden og finansieres delvis av næringen og delvis over statsbudsjettet.
  • Så langt har programmet startet opp 26 ulike pilotprosjekter, hvorav syv er realisert eller under bygging. 
heidelbergcement
felleskjøpet
bulkskip
utslipp
Nyheter
Shipping