Spår kraftig kursfall for Frontline og NAT

Frontline og Nordic American Tankers har begge falt med over 40 prosent i løpet av de seneste to månedene. Aksjene er fortsatt alt for dyre, mener shippinganalytiker Joakim Hannisdahl.

RATEFALL: VLCC-ratene har falt kraftig de seneste to ukene. Foto: DHT
Shipping

Inntjeningene i tankmarkedet har falt kraftig de seneste ukene og på børsene har det gått i kraftig utforbakke for de «norske» tankrederiene Frontline og Nordic American Tankers. John Fredriksens Frontline er ned 43 prosent siden den 28. april, mens Herbjørn Hanssons Nordic American Tankers (NAT) har i løpet av den samme perioden falt med 44 prosent fra årstoppen på 7,34 dollar.

FOR TIDLIG: – Vi tror det er for tidlig å kjøpe oljetankaksjer, sier Joakim Hannisdahl. Foto: Cleaves/Harald Fonahn

Spår nedgang i skipsverdiene

Shippinganalytiker Joakim Hannisdahl i Cleaves Securities har fortsatt salgsanbefaling på begge aksjene. NAT tror han skal ned ytterligere 60 prosent til 1,6 dollar, mens han har et kursmål på Frontline på 4,8 dollar (47 kroner), som indikerer et kursfall på ytterligere 30 prosent.

– Historisk har Frontline vært priset til rundt 0,9 av NAV (verdijustert egenkapital) i en lavkonjuktur, mens andre tankrederier har ligget på mellom 0,5 og 0,8. Selv om Frontline prises til rundt 0,9 av NAV i dag, så venter vi en ytterligere nedgang i annenhåndsverdiene i tanksegmentet på rundt 20 prosent. Vi tror ikke at bunnen er nådd for Frontline før den kommer ned mot vårt kursmål, sier han.

FALLER PÅ BØRSEN: John Fredriksen-kontrollerte Frontline har falt med 43 prosent på børsen i løpet av de seneste to månedene. Foto: Ints Kalnins

Hannisdahl og Cleaves Securities tok ned tanksektoren fra kjøp til hold den 13. april og fulgte opp med å ta sektorene ytterligere ned til salg den 20. mai.

– Vi tok hele sektorene ned til salg i slutten av mai da vi så at oljecontangoen hadde falt kraftig som igjen førte til at økonomien i flytende lagring kollapset, sier Hannisdahl.

Kursmålene nådd

Frem til mandag var det kun ADS som var «begunstiget» med en hold-anbefaling fra Hannisdahl. Resten av tanksektoren var for salg. Mandag oppgraderte han imidlertid Hunter, DHT, Euronav, Tsakos Energy Navigation og International Seaways til hold.

NY NEDTUR?: Cleaves Securities tror at Herbjørn Hanssons NAT skal ned ytterligere 60 prosent på New York-børsen. Foto: Ivan Kverme

– Oppgraderingen av disse aksjene er tilnærmet utelukkende motivert av at de har nådd våre kursmål. Det vi nå ser er en lavkonjunkturprising av tankaksjer, med historisk høye rabatter på flere av rederiene. Vi tror dog det er for tidlig å kjøpe oljetankaksjer ettersom fallende skipsverdier kan komme til å kunne veie tungt over det neste året, sier han.

frontline
john fredriksen
nordic american tankers
herbjørn hansson
joakim hannisdahl
cleaves securities
Nyheter
Shipping
Børs