Obligasjonseiere gjør opprør i MPC Container Ships

En amerikansk fondsforvalter er opprørt over hvordan MPC Container Ships behandler obligasjonseierne og vil torpedere selskapets forslag til refinansiering.

OPPRØR: Eierne av obligasjonslånet med sikkerhet i 39 av MPC Container Ships' 68 skip er svært misfornøyd med selskapets forslag til refinansiering. Foto: ShipSpotting
Shipping

Oslo-noterte MPC Container Ships jobber på spreng med å få på plass en sårt tiltrengt refinansiering for ikke å havne i en likviditetsskvis på grunn av effektene av covid-19.

Containerrederiet, som gjennom et datterselskap har et obligasjonslån på 200 millioner dollar med sikkerhet i 39 av sine 68 skip, har fremmet et forslag til løsning som det skal stemmes over på et obligasjonseiermøte fredag.

Forslaget er imidlertid gjenstand for stor misnøye blant obligasjonseierne, og en amerikansk fondsforvalter har nå gått i bresjen for å torpedere det.

Ny kapital

MPCs forslag innebærer at det blir skutt inn 15 millioner dollar i ny egenkapital og at det gjøres en rekke endringer i låneavtalen.

Blant annet ønskes det at løpetiden forlenges med seks måneder til 22. mars 2023 og at enkelte renteutbetalinger kan gjøres opp i form av utstedelse av nye obligasjoner (PIK).

Videre foreslås det at provenyet fra eventuelle salg av skip kan brukes som arbeidskapital, at minimumskravet til likviditet nedjusteres og at kravet om minimum 75 prosent belåningsgrad (LTV) for skipene frafalles ut 2021.

Den New York-baserte kapitalforvalteren Cohanzick Management, som spesialiserer seg på kredittinvesteringer og forvalter vel 1,7 milliarder dollar, er lite imponert over det rederiet har lagt på bordet.

– Aksjonærene favoriseres

David Sherman, Cohnazicks grunnlegger, krever at forslaget trekkes tilbake og at det blir igangsatt nye samtaler om hvordan kapitalbehovet på 30 millioner dollar skal løses.

I et brev til rederiet og obligasjonseierne hamrer han løs på MPC, som han mener favoriserer aksjonærene på bekostning av obligasjonseierne.

«Endringene gir kun 15 millioner dollar i ny kapital og dere er avhengig av obligasjonseierne for å støtte resten av kapitalbehovet ved å konvertere våre rentebetalinger til PIK og bruke en andel av de begrensede eiendelene og sikkerhetspoolen til å finansiere driften», skriver han.

Sherman mener obligasjonseierne tilbys alt for lite i forhold til risikoen de tar.

– De foreslåtte endringene er et veldig dårlig alternativ for obligasjonseierne, og det er mange muligheter som vil være bedre enn det nåværende forslaget, sier han på telefon fra New York.

– Et av problemene er at kapitalen de vil stille med virker å være utilstrekkelig. I stedet for å hente den nødvendige kapitalen reiser selskapet et minimumsbeløp og ser til obligasjonseierne dersom de trenger mer. Og endringene i lånevilkårene gir ikke obligasjonseierne noen måte å beskytte seg mot ytterligere nedgang før utgangen av 2021, sier han.

Sherman mener at å gjøre rentebetalingene om til PIK-renter er spesielt problematisk.

Så langt har han fått tak i nær halvparten av obligasjonslånets eiere. 32 prosent skal ha indikert at de vil stemme mot selskapets refinansieringsløsning. I tillegg skal flere vurdere å gjøre det samme.

Vil garantere for emisjon

Som forslag til alternativ løsning har Cohanzick Management sagt seg villig til å garantere for en kapitalutvidelse på 30 millioner dollar, der obligasjonseierne skal kunne delta.

Dette er blitt kontant avfeid av MPC, hevder han.

I henhold til Shermans forslag vil obligasjonseierne fortsette å motta renter i kontanter og salg av fartøyer vil kun være tillatt for å betale ned gjeld eller kjøpe tilbake obligasjoner i markedet.

– Det hadde vært et betydelig bedre utfall for obligasjonseierne, sier han.

– Hvorfor tror du ikke selskapet var villig til å diskutere forslaget ditt?

– Jeg tror det var fordi det ville være mye mer utvannende for aksjonærene. Jeg hadde flere spørsmål angående de inngjerdede skipssiloene jeg måtte forstå for å kunne lage et detaljert forslag. De ble aldri besvart.

Savner åpenhet

TradeWinds skrev onsdag at grekeren Nikolas Pateras har foreslått å kjøpe 20 fartøyer fra MPC.

Ifølge Sherman skal flere stategiske aktører ha henvendt seg til rederiet de siste dagene for å kjøpe skip på «bunnfiske».

– Vi oppmuntrer ikke til å selge skip til lave priser, men selskapet skulle uansett vært villig til å ha en åpen diskusjon om et eventuelt salg. Ledelsen inntar en veldig arrogant holdning i stedet for å inkludere obligasjonseierne, sier Sherman.

– Jeg har ikke noen interesse i å få kontroll over selskapet eller bli en motstander. Målet mitt er å beskytte långiverne og sikre at de behandles rettferdig.

Det lyktes ikke Finansavisen å få kontakt med konsernsjef Constantin Back i MPC Container Ships onsdag.

JOBBER MED REFINANSIERING: Konsernsjef Constantin Baack i MPC Container Ships. Foto: MPC Container Ships

Risikerer konkurs

Det var fredag 16. juni MPC Container Ships sendte ut innkallingen til obligasjonseiermøte hvor det ble opplyst at rederiet kan havne i en likviditetsskvis allerede i juli, noe som ikke bare vil medføre brudd med lånevilkårene, men også problemer med driften.

«Uten en tilstrekkelig restrukturering av morselskapet og utsteder som påkrevd, kan det ikke utelukkes at det blir nødt til å gjennomføre brannsalg av skip og/eller begjære konkurs med uheldige effekter for alle interessenter», skrev rederiet i innkallingen.

Ledelsen mener planen vil gi en «runway» i minst 18 måneder og at den er for innvannende obligasjonseierne, ettersom «det er akutt behov for likviditet i konsernet og forslaget vil forbedre likviditetssituasjonen betydelig».

Selskapet har også innkalt til en ekstraordinær generalforsamling som skal holdes 13. juli. I tillegg til godkjennelse av den foreslåtte emisjonen, ønsker styret å ha muligheten til å oppta et konvertibelt lån på inntil 1 milliard kroner. Det foreligger også et ønske om en aksjespleis.

mpc container ships
obligasjonslån
Nyheter
Shipping
Børs