I mål med kriseløsning etter opprør

Obligasjonseierne godtok det sukrede refinansieringsforslaget til MPC Container Ships, men støtten var likevel ikke overveldende.

KOM I MÅL: Til tross for sterk motstand kom MPC Container Ships til slutt i mål med obligasjonseierne. Foto: ShipSpotting.com
Shipping

Etter sterk misnøye fra enkelte obligasjonseiere så MPC Container Ships seg nødt til å sende ut et nytt refinansieringsforslag under et døgn før det avgjørende obligasjonseiermøtet fredag.

Saken gjelder et obligasjonslån på 200 millioner dollar med sikkerhet i 39 av rederiets 68 skip.

Forvalter David Sherman i New York-baserte Cohanzick Management, som gikk i front for å få et nytt forslag på bordet, sa til Finansavisen torsdag at MPC i det opprinnelige forslaget favoriserte aksjonærene på bekostning av obligasjonseierne.

Sherman mente obligasjonseierne ble tilbudt alt for lite i forhold til risikoen de tok, noe det Oslo-noterte containerrederiet tok til følge.

Fredag kl. 13 ble møtet avholdt i Nordic Trustees lokaler i Kronprinsesse Marthas Plass 1 i Oslo sentrum. Der ble det reviderte forslaget vedtatt med støtte fra 77,04 prosent av stemmene.

Tilfreds

Kravet til to tredjedels flertall ble dermed innfridd, men ikke med supermargin. Konsernsjef Constantin Baack er likevel godt fornøyd med å komme i mål etter intense forhandlinger til siste sekund.

– Resultatet fra dagens møte bekrefter den sterke støtten vist av obligasjonseierne for de endringene som ble foreslått av MPC Container Ships Invest og rekapitaliseringen av MPC Container Ships, sier han.

Selv om Sherman mener den endelige løsningen kunne vært enda bedre, er han tilfreds.

– Jeg er fornøyd med at selskapet endelig kom opp med en passende løsning med nok kapital som gir MPC likviditet til å komme igjennom disse vanskelige tidene, sier han.

«Det reviderte forslaget fjerner i stor grad avhengigheten av en bedring i ratene ved å tilføre inntil 42 millioner dollar i ny likviditet, mot 27 millioner dollar i det opprinnelige forslaget», skriver Fearnley Securities i en oppdatering.

MPC har tidligere advart om en mulig konkurs eller brannsalg av skip hvis man ikke får istand en restrukturering.

FORNØYD: Konsernsjef Constantin Baack i MPC Container Ships.

Fremtvang løsningen

I henhold til det godkjente forslaget skal det skytes inn totalt 27,5 millioner dollar i ny egenkapital, hvorav 20 millioner dollar skal gå til datterselskapet som har utstedt lånet.

Det er nesten en dobling fra det opprinnelige forslaget på 15 millioner dollar.

Videre begrenses blant annet selskapets mulighet til gjøre opp enkelte rentebetalinger ved utstedelse av nye obligasjoner, mens kravet til minimumslikviditet økes frem til 30. juni 2021. Ved forfall er innløsningskursen fastsatt til 104 prosent av pålydende, ett prosentpoeng mer enn opprinnelig foreslått.

– Min oppfatning er helt klart at samarbeidet mellom obligasjonseierne og evnen til å stille opp med 30 millioner dollar i kapital tvang selskapet til å gjøre det rette, sier Sherman.

Cohanzick Management hadde sagt seg villig til å garantere for en emisjon på 30 millioner dollar uten å ha fått gehør for det.

Slo tilbake

Til tross at MPC hostet opp et nytt forslag til løsning etter obligasjonseiernes utspill benyttet selskapet likevel muligheten til å slå tilbake mot «opprørerne».

«Tilsynelatende er spesialfond villige til å utnytte de negative effektene forårsaket av covid-19 og dermed sette konsernets operasjoner i stor fare», skrev selskapet i en uttalelse torsdag.

«I tillegg virker ikke det alternative forslaget fremsett av den samme fraksjonen obligasjonseiere å komme alle obligasjonseierne like mye til gode. Videre er visse aspekter av det alternative forslaget ikke teknisk mulig å gjennomføre», het det videre.

Sherman avfeier at hans forslag innebar forskjellsbehandling av obligasjonseierne.

– Cohanzick var villig til å garantere for en emisjon som var åpen for alle obligasjonseiere og vi ville også åpne for aksjonærer. Jeg mener det ga lik behandling av alle parter, sier han.

– Dette var en felles innsats og viser det obligasjonseierne kan oppnå i fremtiden ved å stå sammen som en gruppe for å skape en «level playing field» mellom obligasjonseiere på den ene siden og ledere som utelukkende fokuserer på aksjonærene på den andre.

Ikke alene

MPC Container Ships er ikke det eneste rederiet som sliter i kjølvannet av covid-19 med lavere aktivitet og rater som er 30 prosent lavere enn ved årsskiftet.

Borealis Finance, som også har et børsnotert obligasjonslån på 200 millioner dollar, foreslo i utgangspunktet at hovedeier KKR skulle spytte inn 8 millioner dollar, i tillegg til endringer i låneavtalen. Men også her måtte lommebøkene åpnes enda mer.

Torsdag ble et nytt forslag stemt igjennom. Kapitalutvidelsen ble økt til 18 millioner dollar, samtidig som løpetiden ble forlenget med 12 måneder, i stedet for 18. Obligasjonseierne får også mer igjen ved innløsning av gjelden.

Også Arne Blystads Songa Container har vært i markedet for å hente mer penger i år.

mpc container ships
obligasjonslån
obligasjonseiermøte
containerrederi
kapitalforvaltning
usa
obligasjonseiere
refinansiering
covid-19
Nyheter
Shipping
Børs