Tankfrieri ble kontant avfeid

Hafnia Tankers jobber med ytterligere konsolidering i produkttank. Fremstøtet mot Ardmore Shipping ble imidlertid kontant avvist.

BLANKT AVVIST: Konsernsjef Mikael Skov i Hafnia Tankers er på frierferd, men ble blankt avvist etter fremstøtet mot Ardmore. Foto: Hafnia Tankers
Shipping

Hafnia Tankers, som ble et av verdens største produkttankrederier etter sammenslåingen med BW Tankers i januar i fjor, vil bli enda større.

Mandag avslørte selskapet at det i juni foreslo en sammenslåing med konkurrenten Ardmore Shipping gjennom en ren aksjetransaksjon.

Under to uker senere ble imidlertid forslaget om fusjonssamtaler kontant avvist.

Skuffet

«Selv om Armore i sin respons indikerte at styret hadde gjort en nøye vurdering, har det til dags dato ikke vært noen oppfølgingsamtaler eller forhandlinger av betydning mellom Ardmore og Hafnia eller våre respektive rådgivere», skriver Hafnia i børsmeldingen.

«Vi er skuffet over Ardmores respons og fortsetter å tro at forslaget vårt er i Ardmore-aksjonærenes beste interesse», heter det videre.

Hafnia mener at store og velkapitalisere rederier kan være mer konkurransedyktige på kostnader og finansiering, og dermed vil være i bedre stand til å foreta «de nødvendige miljøinvesteringene for å møte nye reguleringer, og bedre kunne tilby aksjonærer skala og likviditet».

«Ved å optimalisere disse fordelene, er vi sikre på at et sammenslått selskap ville økt verdien betydelig for aksjonærene til Ardmore og Hafnia, både på kort og lang sikt», skriver Hafnia videre.

Gigant

Rent konkret venter Hafnia kostnadssynergier på 15-20 millioner dollar årlig fra en sammenslåing.

Videre skriver det Mikael Skov-ledede rederiet at en NAV til NAV-transaksjon (verdijustert egenkapital) ville verdsatt Ardmore-aksjen til 70 prosent mer enn sluttkursen 12. juni.

Totalt ville Ardmore-aksjonærene fått kontroll på 17,9 prosent av det kombinerte selskapet.

Hafnia opererer 178 skip gjennom ulike samseilingspooler. 88 av disse er heleid. En sammenslåing ville økt den kontrollerte flåten til 210 skip.

«Selv om det ikke er noen pågående diskusjoner mellom Hafnia og Ardmore, er denne informasjonen delt for åpenhets skyld. Hafnia forblir åpne for fremtidige diskusjoner om konsolidering», skriver det Oslo-noterte rederiet avslutningsvis.

Nyheter
Shipping
Børs