Henter penger til gigarabatt

Startskuddet er gått for den varslede emisjonen til kriserammede MPC Container Ships. Rabatten er enorm.

HENTER PENGER: Konsernsjef Constantin Baack i MPC Container Ships.
Shipping

Som varslet i et oppdatert refinansieringsforslag godkjent av obligasjonseierne fredag, vil containerrederiet MPC Container Ships hente inn 27,5 millioner dollar  - rundt 260 millioner kroner - i en rettet emisjon.

Etter børsens stengetid mandag gikk startskuddet for emisjonen som meglerne i DNB Markets og Pareto Securities har ansvaret for. Målgang er planlagt til torsdag.

Tegningskursen er satt til 1 krone. Sammenlignet med mandagens sluttkurs på 6,02 kroner, er det en rabatt på over 80 prosent.

Garanterer

Star Spike, CSI Beteiligungsgesellschaft og Pilgrim Global ICAV, som eier tilsammen 36 prosent av rederiet, har garantert for hele emisjonen.

Som motytelse får de en kommisjon på 4 prosent av det de garanterer for over det de blir tildelt i den rettede emisjonen. Kommisjonen skal gjøres opp i nye aksjer.

Nettoprovenyet skal blant annet gå til generelle selskapsformål, og å styrke likviditeten i datterselskapet MPC Container Ships Invest, som har et utestående obligasjonslån på 200 millioner dollar. 20 av millionene fra emisjonen er øremerket det formålet.

Emisjonen var en forutsetning for at obligasjonseierne skulle gå med på lettelser i lånebetingelsene.

Konkursfare

Fredag 16. juni sendte MPC Container Ships ut innkallingen til et obligasjonseiermøte hvor det ble opplyst at rederiet risikerte å havne i en likviditetsskvis allerede denne måneden på grunn av covid-19 og den katastrofale effekten pandemien har hatt på containerfraktmarkedet.

«Uten en tilstrekkelig restrukturering av morselskapet og utsteder som påkrevd, kan det ikke utelukkes at det blir nødt til å gjennomføre brannsalg av skip og/eller begjære konkurs med uheldige effekter for alle interessenter», skrev selskapet i innkallingen.

Selskapets første forslag til refinansiering ble sablet ned av obligasjonseierne allerede før møtet, mens det nye forslaget som ble sendt ut torsdag ettermiddag ble godkjent.

Ledelsen mener planen vil gi en runway» i minst halvannet år og at det vil forbedre likviditetssituasjonen betydelig.

 

mpc container ships
containerrederi
emisjon
covid-19
Nyheter
Shipping
Børs