Sluttfører emisjon – aksjonærene vannes kraftig ut

MPC Container Ships har hentet sårt tiltrengt kapital.

SLUTTFØRT: Mandagens varslede emisjon i MPC er sluttført. Avbildet: Konsernsjef, Constantin Baack i MPC Container Ships.
Shipping

MPC Container Ships meldte mandag 6. juli at de vurderte å gjennomføre en rettet emisjon på 27,5 millioner dollar, tilsvarende 260 millioner kroner til tegningskurs 1,00 kroner per aksje.

MPC melder i en børsmelding fredag morgen om at emisjonen har vært vellykket og er ferdigtegnet. Omfanget, og vilkårene ble som varslet, og MPC har hentet 260 millioner kroner ved å trykke opp 260 millioner nye aksjer til 1,00 kroner per aksje. Videre fremgår det at emisjonen har tiltrukket seg masse oppmerksomhet og ble solid overtegnet.

«Formålet med emisjonen er å skaffe kapital for generelle selskapsformål, inkludert støtte av likviditeten i selskapets datterselskaper», heter det av mandagens melding.

MPC Container Ships raser ved åpning på Oslo Børs og er i skrivende stund ned 19,92 prosent til 2,05 kroner. Selskapet er for uken ned hele 66 prosent. 

mpc container ships
Nyheter
Shipping
Børs