Gifter seg med Hydro

Golar LNG skal sammen med Hydro utvikle en LNG-terminal i Brasil. – Dette er en deal vi har jobbet med i fire år, sier Tor Olav Trøim.

POSITIV: Selv om Golar LNG-aksjen har kollapset det seneste året, mener Tor Olav Trøim at selskapet er på rett vei. Foto: Eivind Yggeseth
Shipping

Torsdag ble det kjent at et joint venture mellom Golar LNG og Stonepeak Infrastructure Partners har inngått en intensjonsavtale om å utvikle den første LNG-terminalen nord i Brasil sammen med Hydro. Prosjektet vil muliggjøre levering av LNG til Hydros raffineringsanlegg Alunorte.

Mens Tor Olav Trøim sliter med et svakt marked for Borr Drillings borerigger, kan han dermed glede seg over et gjennombrudd for Golar LNG-avleggeren Golar Power i Brasil.

Fire års arbeid

 – Dette er en deal vi har jobbet med i fire år, så sånn sett er den viktig, men enda viktigere for det vi skal gjøre utenfor Hydros kraftstasjon, sier Tor Olav Trøim, som eier 5,4 prosent av aksjene i Golar LNG.

Etter at terminalen kommer i drift forventer Golar å kunne utnytte det omfattende LNG-distribusjonsnettverket i Paráand-regionen. 

– Hydro-avtalen er isolert sett en god business for oss, men det viktigste er at avtalen ankrer opp økonomien i terminalen, slik at vi kan forsyne kunder som dekker et område som er på størrelse med Øst-Europa, sier Trøim.

Det er ventet at en investeringsbeslutning vil fattes i løpet av året, og driften vil isåfall være i gang i løpet av første halvår i 2022.

Miljøvennlig initiativ 

I en pressemelding hevder Golar at det er et stort skritt mot et av de største initiativene til reduksjon av klimagasser globalt, og Trøim tror det er en trend som er kommet for å bli.

– Dette er et av de prosjektene i verden som kommer til å kutte mest CO2 de neste årene. Hydros utslippskutt på den første delen av prosjektet er 600.000 tonn CO2 pr. år, noe som er cirka 1 prosent av Norges totale utslipp. Det tilsvarer årlig skogplanting på et område som er mellom 10 og 15 ganger så stort som Manhattan, sier investoren.

Trøim tror bruk av LNG kan være en god løsning for å redusere både utslipp og kostnader.

– Hydro-caset er et godt illustrasjonscase for hvordan LNG kan erstatte dyrere og mer forurensende hydrokarboner. Det at vi har jobbet frem denne løsningen med Hydro får de andre gruveselskapene til å våkne. Dette er selskaper som er ekstremt energiavhengige og dermed er LNG en meget god løsning, som både reduserer kostnadene og reduserer utslipp.

– På rett vei

Golar LNG eier og driver gasstankskip for frakt av flytende naturgass, samt flytende lagrings- og regassifiseringsterminaler for LNG – og er i gang med å satse på ombygging av eldre gasstankere til flytende LNG gassproduksjonsskip.

Aksjen er notert på Nasdaq i New York, og selskapet har en markedsverdi på 764 millioner dollar. Fredag ble Golar LNG omsatt for 7,85 dollar, og det seneste året er kursen ned 55 prosent.

Det har gjort et solid innhugg i Trøims formue, og nå er aksjeposten i Golar LNG verdsatt til 41 millioner dollar, tilsvarende 378 millioner kroner.

– Jeg har god tro på at vi er på rett vei med selskapet. Vi får en fin profil som viser at det er lønnsomt for Golars aksjonærer å bidra til å øke kundenes inntjening og redusere forurensningen. Det kommer på toppen av at vi i mars startet opp vårt gasskraftverk i Sergipe. I forrige uke annonsert vi oppstart av vår bio-LNG-produksjon fra søppelfyllinger i Sao Paolo, sier Trøim.